butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile

Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa...
Friday, 27 May 2016
C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes Plec...
Friday, 15 April 2016
C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y...
Wednesday, 13 April 2016
Anunci C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic BOIB Pla d'Actuació en Matèria...
Friday, 08 April 2016
C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a...
Wednesday, 23 March 2016
C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera - Plec clausules administratives - Plec...
Wednesday, 23 March 2016
C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera - Plec de clàusules...
Monday, 14 March 2016
Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols Memòria Plànols
Tuesday, 26 January 2016
C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a...
Tuesday, 29 December 2015
C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de...
Thursday, 10 September 2015
C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera Plec de...
Thursday, 10 September 2015
C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals Plec de clàusules administratives...
Wednesday, 09 September 2015
C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular Plec de...
Thursday, 03 September 2015
Anunci Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Decret de 12 d'agost...
Friday, 31 July 2015
C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de...
Thursday, 16 July 2015

Start
Prev
1

Page 1 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1