• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Public exhibition projects

Public exhibition projects
Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos...
Thursday, 04 August 2016
Projecte Urbanització UA-POL 03 Anunci Projecte Annexe 2_Geotècnia Plànols Portada...
Friday, 15 July 2016
Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa...
Friday, 27 May 2016
C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes Plec...
Friday, 15 April 2016
C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y...
Wednesday, 13 April 2016
C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a...
Wednesday, 23 March 2016
C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera - Plec clausules administratives - Plec...
Wednesday, 23 March 2016
Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera Anunci BOIB Memòria Plànols
Wednesday, 15 October 2014
C06/2014 Remodelació voreres costat est de l'avinguda mediterranea a la savina. Acta de...
Tuesday, 30 September 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Monday, 08 September 2014
Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II
Friday, 05 September 2014
Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli...
Tuesday, 05 August 2014
Projecte Remodelació voreres la Savina Acta de Constitució de la mesa de contractació per a...
Friday, 24 January 2014
Anunci exposició Estudi geotècnic Projecte Publicació al BOIB núm. 7 16 de gener de 2014
Thursday, 16 January 2014
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Tuesday, 01 October 2013

Start
Prev
1

Page 1 of 2


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1