butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Public exhibition projects

Public exhibition projects
C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes Plec...
Friday, 15 April 2016
C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y...
Wednesday, 13 April 2016
C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a...
Wednesday, 23 March 2016
C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera - Plec clausules administratives - Plec...
Wednesday, 23 March 2016
Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera Anunci BOIB Memòria Plànols
Wednesday, 15 October 2014
C06/2014 Remodelació voreres costat est de l'avinguda mediterranea a la savina. Acta de...
Tuesday, 30 September 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Monday, 08 September 2014
Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II
Friday, 05 September 2014
Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli...
Tuesday, 05 August 2014
Projecte Remodelació voreres la Savina Acta de Constitució de la mesa de contractació per a...
Friday, 24 January 2014
Anunci exposició Estudi geotècnic Projecte Publicació al BOIB núm. 7 16 de gener de 2014
Thursday, 16 January 2014
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Tuesday, 01 October 2013
Anunci d'avocació de competències per la tramitació de l'expedient del contracte de lloguer de...
Friday, 23 August 2013
C4/2012 Memòria "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant...
Friday, 29 June 2012
Projecte "Variant Sant Ferran oest" Estudi geotècnic Projecte "Variant Sant Ferran oest" Tomo 1...
Tuesday, 17 April 2012

Start
Prev
1

Page 1 of 2


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1