• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Awarded contratcts

Awarded contratcts
MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i...
Thursday, 21 March 2013
MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i...
Wednesday, 28 November 2012
C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase Anunci Licitació Plec clàusules...
Friday, 16 November 2012
C7/2012 Anunci adjudicació del contracte de l'obra "Variant Sant Ferran oest" C7/2012 Plec de...
Tuesday, 23 October 2012
C10/2009 Anunci formalització contracte "Explotacions turístiques al litoral del terme municipal...
Thursday, 09 August 2012
C4/2012 Nomenament mesa de "Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran...
Wednesday, 01 August 2012
C1/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte "Servei de manteniment de...
Thursday, 03 May 2012
  C17-2011 Anunci de Licitació C17-2011 Plec de clausules administratives Particulars...
Monday, 12 December 2011
Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"
Thursday, 01 December 2011
C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de...
Wednesday, 07 September 2011
CFd1/2011 Anunci de licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al camí de dalt de...
Thursday, 30 June 2011
C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "“Peatonalització i millora d'infraestructures Av....
Wednesday, 23 March 2011
C22/2010 Projecte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures de la Avda. Porto Salè"...
Tuesday, 23 November 2010
C19/2010 Projecte de l’obra “Peatonalització i instal•lacions del carrer Rocaplana i Plaça...
Tuesday, 23 November 2010


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1