• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders History

Tenders History
C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a...
Tuesday, 29 December 2015
Anunci d'adjudicació i formalització contracte Anunci d'adjudicació i formalització contracte...
Monday, 09 June 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Thursday, 24 April 2014
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Tuesday, 26 March 2013
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Tuesday, 09 October 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol
Thursday, 30 August 2012
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Thursday, 01 December 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Thursday, 01 December 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Tuesday, 04 October 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Thursday, 29 September 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 22 September 2011
CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"...
Monday, 05 September 2011
C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes  pistes de tennis i...
Wednesday, 03 August 2011
C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"...
Monday, 01 August 2011
Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"
Friday, 08 July 2011

Start
Prev
1

Page 1 of 6


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1