butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders History

Tenders History
Anunci de Licitació Plec de clàusules administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Thursday, 24 April 2014
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Tuesday, 09 October 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol
Thursday, 30 August 2012
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Thursday, 01 December 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Thursday, 01 December 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Tuesday, 04 October 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Thursday, 29 September 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 22 September 2011
CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"...
Monday, 05 September 2011
C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes  pistes de tennis i...
Wednesday, 03 August 2011
C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"...
Monday, 01 August 2011
Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"
Friday, 08 July 2011
C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra"
Monday, 04 July 2011
C5/2011 Licitació del subministramnet "Compra de maquinària esportiva pel poliesportiu de...
Tuesday, 28 June 2011
C6-2011 Anunci licitació del contracte del servei "Explotació del centre de descontaminació de...
Wednesday, 08 June 2011

Start
Prev
1

Page 1 of 6


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2015 - All rights reserved
Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1