butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders with opened deadline offerings

Tenders with opened deadline offerings
Anunci Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Decret de 12 d'agost...
Friday, 31 July 2015
C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de...
Thursday, 16 July 2015
C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM...
Thursday, 16 April 2015
C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i...
Friday, 14 November 2014
C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de...
Wednesday, 05 November 2014
C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola...
Monday, 20 October 2014
C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català - Plecs de clàusules administratives -...
Wednesday, 01 October 2014
C10/2014 Negociat Equipament informàtic per a serveis crítics Plec tècnic i clàusules...
Tuesday, 16 September 2014
Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcion tècniques BOIB
Monday, 15 September 2014
  Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris...
Thursday, 26 June 2014
Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i...
Wednesday, 04 June 2014

Start
Prev
1

Page 1 of 2


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2015 - All rights reserved
Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1