butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders with opened deadline offerings

Tenders with opened deadline offerings
Anunci C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic BOIB Pla d'Actuació en Matèria...
Friday, 08 April 2016
Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols Memòria Plànols
Tuesday, 26 January 2016
C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a...
Tuesday, 29 December 2015
C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de...
Thursday, 10 September 2015
C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera Plec de...
Thursday, 10 September 2015
C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals Plec de clàusules administratives...
Wednesday, 09 September 2015
C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular Plec de...
Thursday, 03 September 2015
Anunci Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Decret de 12 d'agost...
Friday, 31 July 2015
C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de...
Thursday, 16 July 2015
C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM...
Thursday, 16 April 2015
C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i...
Friday, 14 November 2014
C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de...
Wednesday, 05 November 2014
C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola...
Monday, 20 October 2014
C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català - Plecs de clàusules administratives -...
Wednesday, 01 October 2014

Start
Prev
1

Page 1 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1