• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders with opened deadline offerings

Tenders with opened deadline offerings
Anunci licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de...
Thursday, 19 January 2017
Adjudicació i formalització del contracte - Hivern 2016/2017
Friday, 02 December 2016
- Projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols...
Friday, 02 September 2016
C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 30 June 2016
Anunci C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic BOIB Pla d'Actuació en Matèria...
Friday, 08 April 2016
C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera - Plec de clàusules...
Monday, 14 March 2016
Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols Memòria Plànols
Tuesday, 26 January 2016
C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de...
Thursday, 10 September 2015
C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera Plec de...
Thursday, 10 September 2015
C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals Plec de clàusules administratives...
Wednesday, 09 September 2015
C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular Plec de...
Thursday, 03 September 2015
Anunci Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Decret de 12 d'agost...
Friday, 31 July 2015
C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de...
Thursday, 16 July 2015
C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM...
Thursday, 16 April 2015

Start
Prev
1

Page 1 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1