butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders with closed deadline offerings

Tenders with closed deadline offerings
Anunci d'adjudicació i formalització contracte Anunci d'adjudicació i formalització contracte...
Monday, 09 June 2014
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Monday, 14 October 2013
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Tuesday, 26 March 2013
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Wednesday, 06 February 2013
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol...
Friday, 21 September 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Friday, 29 June 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Friday, 29 June 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Tuesday, 19 June 2012


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2015 - All rights reserved
Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1