• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile

Contractor profile » Contractor profile » Tenders with closed deadline offerings

Tenders with closed deadline offerings
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Monday, 14 October 2013
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Wednesday, 06 February 2013
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol...
Friday, 21 September 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Friday, 29 June 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Friday, 29 June 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Tuesday, 19 June 2012


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1