• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular Plec de...
Thursday, 03 September 2015
Anunci Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Decret de 12 d'agost...
Friday, 31 July 2015
C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de...
Thursday, 16 July 2015
C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM...
Thursday, 16 April 2015
C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i...
Friday, 14 November 2014
C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de...
Wednesday, 05 November 2014
C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola...
Monday, 20 October 2014
Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera Anunci BOIB Memòria Plànols
Wednesday, 15 October 2014
C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català - Plecs de clàusules administratives -...
Wednesday, 01 October 2014
C06/2014 Remodelació voreres costat est de l'avinguda mediterranea a la savina. Acta de...
Tuesday, 30 September 2014
C10/2014 Negociat Equipament informàtic per a serveis crítics Plec tècnic i clàusules...
Tuesday, 16 September 2014
Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcion tècniques BOIB
Monday, 15 September 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Monday, 08 September 2014

Page 2 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1