butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
C10/2014 Negociat Equipament informàtic per a serveis crítics Plec tècnic i clàusules...
Tuesday, 16 September 2014
Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcion tècniques BOIB
Monday, 15 September 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Monday, 08 September 2014
Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II
Friday, 05 September 2014
Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli...
Tuesday, 05 August 2014
  Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris...
Thursday, 26 June 2014
Anunci d'adjudicació i formalització contracte Anunci d'adjudicació i formalització contracte...
Monday, 09 June 2014
Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i...
Wednesday, 04 June 2014
Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de...
Tuesday, 03 June 2014
Anunci Licitació . Plec de clàusules Administratives Particulars . Anunci de delegació de...
Wednesday, 07 May 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Thursday, 24 April 2014

Page 2 of 10


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2015 - All rights reserved
Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1