butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars. Plec de Prescripcions...
Monday, 13 January 2014
Anunci _Licitacio Plec de clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Monday, 09 December 2013
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Monday, 14 October 2013
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Tuesday, 01 October 2013
C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així...
Friday, 27 September 2013
Anunci de la gestió temporal del Casal de l'Esport
Monday, 02 September 2013
Anunci d'avocació de competències per la tramitació de l'expedient del contracte de lloguer de...
Friday, 23 August 2013
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Tuesday, 26 March 2013
MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i...
Thursday, 21 March 2013
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Wednesday, 06 February 2013
MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i...
Wednesday, 28 November 2012
C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase Anunci Licitació Plec clàusules...
Friday, 16 November 2012
C7/2012 Anunci adjudicació del contracte de l'obra "Variant Sant Ferran oest" C7/2012 Plec de...
Tuesday, 23 October 2012
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Tuesday, 09 October 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol...
Friday, 21 September 2012

Page 4 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1