• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
    Plec de clàusules Administratives Particulars . Plec de Prescripcions Tècniques ....
Thursday, 10 April 2014
Anunci conveni col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc ....
Thursday, 10 April 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Wednesday, 26 March 2014
  Acta de constitució de la mesa de contractació . Acta segona reunió de la mesa de...
Thursday, 27 February 2014
Projecte Remodelació voreres la Savina Acta de Constitució de la mesa de contractació per a...
Friday, 24 January 2014
Anunci exposició Estudi geotècnic Projecte Publicació al BOIB núm. 7 16 de gener de 2014
Thursday, 16 January 2014
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars. Plec de Prescripcions...
Monday, 13 January 2014
Anunci _Licitacio Plec de clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Monday, 09 December 2013
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Monday, 14 October 2013
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Tuesday, 01 October 2013
C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així...
Friday, 27 September 2013
Anunci de la gestió temporal del Casal de l'Esport
Monday, 02 September 2013
Anunci d'avocació de competències per la tramitació de l'expedient del contracte de lloguer de...
Friday, 23 August 2013
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Tuesday, 26 March 2013
MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i...
Thursday, 21 March 2013

Page 4 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1