butlleti_eng
  • Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
C10/2009 Anunci formalització contracte "Explotacions turístiques al litoral del terme municipal...
Thursday, 09 August 2012
C4/2012 Nomenament mesa de "Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran...
Wednesday, 01 August 2012
C4/2012 Memòria "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant...
Friday, 29 June 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Friday, 29 June 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Friday, 29 June 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Tuesday, 19 June 2012
C1/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte "Servei de manteniment de...
Thursday, 03 May 2012
Projecte "Variant Sant Ferran oest" Estudi geotècnic Projecte "Variant Sant Ferran oest" Tomo 1...
Tuesday, 17 April 2012
  C17-2011 Anunci de Licitació C17-2011 Plec de clausules administratives Particulars...
Monday, 12 December 2011
Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"
Thursday, 01 December 2011
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Thursday, 01 December 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Thursday, 01 December 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Tuesday, 04 October 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Thursday, 29 September 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 22 September 2011

Page 5 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2016 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1