• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Wednesday, 06 February 2013
MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i...
Wednesday, 28 November 2012
C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase Anunci Licitació Plec clàusules...
Friday, 16 November 2012
C7/2012 Anunci adjudicació del contracte de l'obra "Variant Sant Ferran oest" C7/2012 Plec de...
Tuesday, 23 October 2012
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Tuesday, 09 October 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol...
Friday, 21 September 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol
Thursday, 30 August 2012
C10/2009 Anunci formalització contracte "Explotacions turístiques al litoral del terme municipal...
Thursday, 09 August 2012
C4/2012 Nomenament mesa de "Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran...
Wednesday, 01 August 2012
C4/2012 Memòria "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant...
Friday, 29 June 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Friday, 29 June 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Friday, 29 June 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Tuesday, 19 June 2012
C1/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte "Servei de manteniment de...
Thursday, 03 May 2012
Projecte "Variant Sant Ferran oest" Estudi geotècnic Projecte "Variant Sant Ferran oest" Tomo 1...
Tuesday, 17 April 2012

Page 5 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1