• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
  C17-2011 Anunci de Licitació C17-2011 Plec de clausules administratives Particulars...
Monday, 12 December 2011
Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"
Thursday, 01 December 2011
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Thursday, 01 December 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Thursday, 01 December 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Tuesday, 04 October 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Thursday, 29 September 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 22 September 2011
C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de...
Wednesday, 07 September 2011
CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"...
Monday, 05 September 2011
C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes  pistes de tennis i...
Wednesday, 03 August 2011
C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"...
Monday, 01 August 2011
Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador
Monday, 01 August 2011
Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"
Friday, 08 July 2011
C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra"
Monday, 04 July 2011
CFd1/2011 Anunci de licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al camí de dalt de...
Thursday, 30 June 2011

Page 6 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1