• Català
  • Castellano
  • English

Esports

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019 3532
2 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019 3617
3 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador 3952
4 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera 3816
5 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera 3915
6 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera 4059
7 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública 4006
8 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera 5403
9 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018 5874
10 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera 5692
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018 5477
12 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018 5666
13 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017 5955
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018 5813
15 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018 6292
16 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018 6249
17 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018 6565
18 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva 6256
19 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018 5831
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018 5620
21 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018 5790
22 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera 8062
23 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF 8427
24 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017 8262
25 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017 9350
26 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives 9340
27 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017 9216
28 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017 9538
29 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera 9417
30 Proposta de pagament de subvencions esportives 8965
31 Bases programa de seguiment esportiu 2017 9783
32 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 9822
33 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 9413
34 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 9706
35 Bases III concurs de fotografia esportiva 9755
36 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives 9620
37 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera" 10072
38 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera 10229
39 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 10568
40 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera 10622
41 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016 10612
42 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016 10597
43 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera 10892
44 Inscripció II Cursa de la Dona 11522
45 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives 10860
46 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials 13269