• Català
  • Castellano
  • English

Turisme, Ordenació turística i Act. econòmiques

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 4
2 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del Projecte de Reglament 1/2019 del Consell Insular de Formentera pel qual es desenvolupa l'activitat de comercialització d'estades turístiques en habitatges 235
3 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 201
4 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 572
5 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 582
6 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 574
7 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 601
8 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 590
9 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2019-2024 del TM de Formentera 759
10 Exp. 104/2015Act, informació pública per la instal·lació d'un Restaurant al C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promogut per l'entitat Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L. 869
11 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera d'aprovació inicial del Pla de Qualitat per a la comercialització d'Estades Turístiques en Habitatges 2019-2024 del TM de Formentera. 1091
12 Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística 969
13 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera 923
14 Anunci notificació providència de la Consellera de Turisme i Territori, exp. tur 30/2017 1672
15 Exp. núm. 135/2018 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació i obres per ampliació del Centre de Dia per Residència de la Tercera Edat, emplaçat al polígon 7, parcel·la 74, vénda des Brolls 1740
16 Exp. núm. 16/2016 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació d'un aparcament privat en planta soterrani d'edifici projectat al C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 1816
17 Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de Reglament insular pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques a habitatges 1893
18 Anunci de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera 1886
19 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 2182
20 Aprovació definitiva del Reglament d'Ordenació i Promoció Turística de Formentera 2491
21 Bases del XII concurs d´aparadorisme nadalenc per a l’any 2018 2407
22 Règim de regulació provisional del Mercat nadalenc per a l'any 2018-2019 2558
23 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per a formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 2916
24 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 2834
25 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 2904
26 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 4700
27 Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions 5425
28 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 5133
29 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 5395
30 Anunci informació pública exp. 131/2017 per permís d'instal·lació d'una escola de vela 5525
31 Anunci informació pública exp. 148/2016 per permís d'instal.lació d'uns apartaments turístics 6242
32 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 6325
33 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 6340
34 Anunci informació pública exp. 76/2015 per instal.lació d'un comerç de roba i complements 6219
35 Anunci informació pública exp.43/2017 per instal·lació d'un comerç de roba i complements 6181
36 Anunci informació pública exp.41/2017 per instal.lació d'un comerç de nàutica i lloguer d'embarcacions 5532
37 Anunci informació pública exp 14/2015 per instal.lació activitat de cafeteria i elaboració de gelats 5412
38 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 5394
39 Anunci informació pública exp. activitats núm. 121/2015 5895
40 Anunci informació pública 264/2016 5937
41 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 6467
42 Exp activitats 109-2016 de permís d'instal·lació per comerç de quadres i complements 6157
43 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 6496
44 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 6920
45 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 6864
46 Anunci de proposta de resolució de l'instructor de l'expedient de procediment sancionador núm.41/2016 per Ocupació de la Via Pública 6977
47 Anunci de resolucions finals dels expedients de procediments sancionadors núm. 07/2016 i 29/2016 per incompliment de l'ordenança d'ocupació de la via pública amb terrasses i altres instal·lacions 6919
48 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm.11/2016 i 12/2012 per incompliment de l'ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica a Formentera 6766
49 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 16-2016 6761
50 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 39/2016 6597
51 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 04/2016 6715
52 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm. 05/2016, 07/2016 i 08/2016 6742
53 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 01/2016 6349
54 Proposta de resolució del instructor del expedient de procediment sancionador núm. LPSC 06-2016 per incompliment de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de maig, per la protecció de la seguretat ciutadana 6716
55 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 03/2016 6310
56 Anunci de resolució d'incoació expedient de procediment sancionador, exp. LPSC 16-2016 6214
57 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2016 6516
58 Anunci decret final procediment sancionador exp OH 01/2015 6424
59 Anunci informació pública 96/2015 6682
60 Anunci informació pública 91/2015 6707
61 Exp. núm. 119-2015, Informació pública activitat permanent de Viviendes turístiques vacacionals a la vénda des Brolls 7488
62 Obertura del termini de presentació de sol·licituds a les associacions inscrites en el Registre d'entitats ciutadanes per optar a una barra a la carpa de Sant Ferran (Formentera), durant les festes de Nadal 2015/2016 7373
63 Informació pública expedient activitat permanent 74/2015 7992
64 Informació pública expedient activitat permanent 57/2015 7924
65 Informació pública expedient 118-2014 8219
66 Nomenament de Vicepresident de la Comissió insular d’Ordenació Turística del Consell insular de Formentera (COT) per al mandat 2015-2019, i especificació de la resta de vocalies de la Comissió 8085
67 Informació pública de la tramitació de l'expedient núm. 34/2010, promogut per l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educactius i Culturals (IBISEC), per a la instal·lació d'un Institut d'Educació Secundària a Sant Francesc (IES Marc Ferrer) 7724
68 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 32/2014PS 7970
69 Anunci de decret d'inici de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i act. recreatives exp. núm. OH 01/2015 7860
70 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 31/2014 PS 7877
71 Règim de regulació provisional del Mercat Artesà de Sant Ferran 8694
72 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 7719
73 Correcció d'errors a la publicació del text de l'aprovació definitiva del Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 7560
74 Aprovació Calendari de la Sala d'exposicions del Centre Antoni Tur "Gabrielet" 8385
75 Pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 8114
76 Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 8656
77 Proposta de resolució de procediment sancionador Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, expedient número 91-2014 OPD 7501
78 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 7501
79 Pla de desenvolupament turístic de Formentera 7841
80 Anunci de proposta de resolució de procediment sancionador OH 03/2014 8588
81 Aprobació inicial de la modificació de l'ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, activitats secundàries d'entreteniment o oci amb música, de condicions dels locals, i d'instal·lació dels establiments, espec. públics i act. recreatives 8128
82 Resolució final de procediment sancionador per incompliment de l’ordenança reguladora de l’activitat de publicitat dinàmica de Formentera 8212
83 Decret d’incoació de procediments sancionadors expedients número 73, 84, 85 i 86 de 2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 7635
84 Decret final procediments sancionadors expedients núm. 14, 19, 40 i 41 de 2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació establiments, espectacles públics i activitats recreatives 7711
85 Proposta de resolució de procediment sancionador expedient número OH 03-2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 7463
86 Anunci de resolució recurs de reposició de procediment sancionador expedient número 14-2013 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics 7413
87 Anunci de la proposta de resolució del procediment sancionador expedient número 33-2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 7547
88 Anunci de la proposta de resolució d'un procediment sancionador per publicitat dinàmica 8328
89 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació 9278
90 Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors BOIB 21 d'agost de 2014 8456
91 Anunci de les condicions econòmic-administratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume durant l'any 2014 8166
92 Anunci de resolució final de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten 8508
93 Edicte per activitat permanent major 9465
94 Règim de regulació provisional del Mercat de La Savina de l'Illa de Formentera 8952
95 Resolució final del procediment sancionador que es relaciona a continuació pels motius que s'esmenten 9666
96 Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors_ BOIB 26-04-2014 9554
97 Proposta de resolució de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten 8109