• Català
  • Castellano
  • English

Turisme, Ordenació turística i Act. econòmiques

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 427
2 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 934
3 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 957
4 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del Projecte de Reglament 1/2019 del Consell Insular de Formentera pel qual es desenvolupa l'activitat de comercialització d'estades turístiques en habitatges 1250
5 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 1203
6 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 1479
7 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 1535
8 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 1473
9 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 1584
10 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 1554
11 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2019-2024 del TM de Formentera 1685
12 Exp. 104/2015Act, informació pública per la instal·lació d'un Restaurant al C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promogut per l'entitat Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L. 1627
13 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera d'aprovació inicial del Pla de Qualitat per a la comercialització d'Estades Turístiques en Habitatges 2019-2024 del TM de Formentera. 1881
14 Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística 1697
15 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera 1651
16 Anunci notificació providència de la Consellera de Turisme i Territori, exp. tur 30/2017 2372
17 Exp. núm. 135/2018 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació i obres per ampliació del Centre de Dia per Residència de la Tercera Edat, emplaçat al polígon 7, parcel·la 74, vénda des Brolls 2442
18 Exp. núm. 16/2016 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació d'un aparcament privat en planta soterrani d'edifici projectat al C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 2532
19 Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de Reglament insular pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques a habitatges 2621
20 Anunci de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera 2644
21 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 2870
22 Aprovació definitiva del Reglament d'Ordenació i Promoció Turística de Formentera 3232
23 Bases del XII concurs d´aparadorisme nadalenc per a l’any 2018 3129
24 Règim de regulació provisional del Mercat nadalenc per a l'any 2018-2019 3316
25 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per a formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 3663
26 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 3557
27 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 3643
28 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 5411
29 Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions 6167
30 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 5834
31 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 6117
32 Anunci informació pública exp. 131/2017 per permís d'instal·lació d'una escola de vela 6257
33 Anunci informació pública exp. 148/2016 per permís d'instal.lació d'uns apartaments turístics 7000
34 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 7074
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 7073
36 Anunci informació pública exp. 76/2015 per instal.lació d'un comerç de roba i complements 6964
37 Anunci informació pública exp.43/2017 per instal·lació d'un comerç de roba i complements 6942
38 Anunci informació pública exp.41/2017 per instal.lació d'un comerç de nàutica i lloguer d'embarcacions 6285
39 Anunci informació pública exp 14/2015 per instal.lació activitat de cafeteria i elaboració de gelats 6148
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 6134
41 Anunci informació pública exp. activitats núm. 121/2015 6594
42 Anunci informació pública 264/2016 6669
43 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 7208
44 Exp activitats 109-2016 de permís d'instal·lació per comerç de quadres i complements 6901
45 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 7211
46 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 7628
47 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 7591
48 Anunci de proposta de resolució de l'instructor de l'expedient de procediment sancionador núm.41/2016 per Ocupació de la Via Pública 7723
49 Anunci de resolucions finals dels expedients de procediments sancionadors núm. 07/2016 i 29/2016 per incompliment de l'ordenança d'ocupació de la via pública amb terrasses i altres instal·lacions 7670
50 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm.11/2016 i 12/2012 per incompliment de l'ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica a Formentera 7480
51 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 16-2016 7438
52 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 39/2016 7301
53 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 04/2016 7394
54 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm. 05/2016, 07/2016 i 08/2016 7435
55 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 01/2016 7007
56 Proposta de resolució del instructor del expedient de procediment sancionador núm. LPSC 06-2016 per incompliment de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de maig, per la protecció de la seguretat ciutadana 7394
57 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 03/2016 6986
58 Anunci de resolució d'incoació expedient de procediment sancionador, exp. LPSC 16-2016 6867
59 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2016 7199
60 Anunci decret final procediment sancionador exp OH 01/2015 7064
61 Anunci informació pública 96/2015 7340
62 Anunci informació pública 91/2015 7358
63 Exp. núm. 119-2015, Informació pública activitat permanent de Viviendes turístiques vacacionals a la vénda des Brolls 8135
64 Obertura del termini de presentació de sol·licituds a les associacions inscrites en el Registre d'entitats ciutadanes per optar a una barra a la carpa de Sant Ferran (Formentera), durant les festes de Nadal 2015/2016 8011
65 Informació pública expedient activitat permanent 74/2015 8651
66 Informació pública expedient activitat permanent 57/2015 8558
67 Informació pública expedient 118-2014 8873
68 Nomenament de Vicepresident de la Comissió insular d’Ordenació Turística del Consell insular de Formentera (COT) per al mandat 2015-2019, i especificació de la resta de vocalies de la Comissió 8760
69 Informació pública de la tramitació de l'expedient núm. 34/2010, promogut per l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educactius i Culturals (IBISEC), per a la instal·lació d'un Institut d'Educació Secundària a Sant Francesc (IES Marc Ferrer) 8332
70 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 32/2014PS 8605
71 Anunci de decret d'inici de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i act. recreatives exp. núm. OH 01/2015 8467
72 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 31/2014 PS 8515
73 Règim de regulació provisional del Mercat Artesà de Sant Ferran 9342
74 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 8340
75 Correcció d'errors a la publicació del text de l'aprovació definitiva del Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 8183
76 Aprovació Calendari de la Sala d'exposicions del Centre Antoni Tur "Gabrielet" 9032
77 Pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 8749
78 Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 9338
79 Proposta de resolució de procediment sancionador Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, expedient número 91-2014 OPD 8129
80 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8132
81 Pla de desenvolupament turístic de Formentera 8466
82 Anunci de proposta de resolució de procediment sancionador OH 03/2014 9234
83 Aprobació inicial de la modificació de l'ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, activitats secundàries d'entreteniment o oci amb música, de condicions dels locals, i d'instal·lació dels establiments, espec. públics i act. recreatives 8776
84 Resolució final de procediment sancionador per incompliment de l’ordenança reguladora de l’activitat de publicitat dinàmica de Formentera 8881
85 Decret d’incoació de procediments sancionadors expedients número 73, 84, 85 i 86 de 2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 8287
86 Decret final procediments sancionadors expedients núm. 14, 19, 40 i 41 de 2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8348
87 Proposta de resolució de procediment sancionador expedient número OH 03-2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8113
88 Anunci de resolució recurs de reposició de procediment sancionador expedient número 14-2013 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics 8054
89 Anunci de la proposta de resolució del procediment sancionador expedient número 33-2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 8169
90 Anunci de la proposta de resolució d'un procediment sancionador per publicitat dinàmica 8984
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació 10007
92 Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors BOIB 21 d'agost de 2014 9092
93 Anunci de les condicions econòmic-administratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume durant l'any 2014 8785
94 Anunci de resolució final de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten 9135
95 Edicte per activitat permanent major 10102
96 Règim de regulació provisional del Mercat de La Savina de l'Illa de Formentera 9583
97 Resolució final del procediment sancionador que es relaciona a continuació pels motius que s'esmenten 10297
98 Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors_ BOIB 26-04-2014 10210
99 Proposta de resolució de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten 8745