• Català
  • Castellano
  • English

Recursos Humans

CONVOCATÒRIA: Bases que han de regir la creació d'una borsa de treball de Bomber col·laborador

Publicació d'informació relacionada amb el temari de la prova teòrica

Bases que han de regir la creació d'una borsa de treball de bombers col·laboradors de personal laboral per cobrir temporalment les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

BOIB - Bases

Llista provisional d'aspirants admesos y exclosos

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (19/09/2018)

Acta 4/2018, de realització de les proves de coneixement de suficiència de català B1 (26/09/2018)

Acta 5/2018, de realització de les proves d'aptitud psicològica i de personalitat (15/10/2018)

Acta 6/2018, d'obertura de sobres amb la identificació personal dels aspirants i convocatòria de la següent prova dels procés selectiu (16/10/2018)

Convocatòria de revisió de les proves d'aptitud psicològica i de personalitat (22/10/2018)

Respostes a examen prova teòrica (23/10/2018)

Acta 7/2018, de revisió d'examens d'aptitud psicológica i de personalitat i realització de prova teòrica (25/10/2018)

Acta 8/2018, d'entrevista personal i valoració de currículums. Llista provisional de persones seleccionades per formar part de la borsa de treball (5/11/2018)

Acta 09/2018, de resolució d'al·legacions als llistats provisionals i correcció d'errors detectats. Llistat definitiu de persones seleccionades per formar part de la Borsa de treball (19/11/2018)

Llistat definitiu (27/11/2018)