butlleti_cat
  • Català
  • Castellano
  • English

Certificat d'estar al corrent de pagament

Tramitar OnlineCertificat de estar al corrent de pagament
Tràmit pel qual un contribuent pot obtenir el Certificat d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries davant el Consell insular de Formentera relatiu a un període determinat de temps.