butlleti_cat
  • Català
  • Castellano
  • English
Escola d'Estiu

Escola d'estiu

ESCOLA D'ESTIU 
L’Escola d’Estiu de Formentera representa un servei amb un programa d'activitats lúdiques per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys que es porten a terme a les  instal·lacions del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu, a les del Col·legi Públic de Sant Ferran i també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola.

L'Escola d'Estiu s'organitza prioritàriament a partir dels següent objectius:
Oferir a la població infantil un recurs socio-educatiu durant els mesos d’estiu que promoguin alternatives per l'ús adequat del temps de lleure.
Facilitar l’accés laboral als pares i mares amb fills i filles de 3 a 12 anys, oferint-los un recurs adient pels seus fills durant part de la seva jornada laboral.
Dinamitzar a nivell institucional i/o associatiu, recursos d’oci i temps lliure destinat a infants d’aquestes edats per tot l’any.
Potenciar  el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants.
Treballar valors com la solidaritat, amistat, responsabilitat, confiança, respecte cap els altres, etc.
Promoure activitats de respecte amb l'entorn.
Conèixer diferents cultures a través del joc.
S'ofereix un servei d’Escola d’Estiu Matinera i de Migdia, aquest és un projecte subvencionat per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i el Fons Social Europeu, que posa en marxa el Consell Insular de Formentera amb l'objectiu de donar una opció als pares i mares d'organitzar amb més facilitat el horaris laborals amb els de l'Escola d'Estiu dels seus fills i filles per avaforir la conciliació de la vida laboral i la familiar.
La proposta s’ofereix com a servei per als participants de l'Escola d'Estiu, des de dilluns a divendres i amb horari de 8,00h a 9,00h del matí i de les 14,00h a les 16,00h en que els nens poden portar el dinar de casa.

Les activitats es desenvolupen amb els monitors i monitores necessaris per atendre els nens i nenes amb una ràtio d'un/a monitor/a de temps lliure per cada 10 nens i nenes.

ACTIVITATS
L’Escola d’Estiu és una activitat de temps lliure, però no per això deixa de ser educativa. Així doncs, es dona plena importància al joc com a eina educativa i d’aprenentatge. El joc forma part de la cultura pròpia dels infants i és fonamental per al creixement físic, intel·lectual i social de l’infant.
Les activitats estan interrelacionades amb un fil conductor comú per tractar temàtiques diferents,Les activitats estan planificades per realitzar-les tant en gran grup (gimcanes)  com  en petit grup (tallers).
Es realitzen activitats complementàries com són les sortides a la platja (Cavall den Borràs) i a Can Marroig (es planifica tot una sèrie de tallers rotatius per realitzar collars, pulseres, pintar cares, pasta de sal, mural, tatuatges). Una altra activitat opcional i complementària són els cursos de natació amb vàries  sessions setmanals.
 
Ens trobareu a:
Centre Social Es Molí
av. de Portossalè, 88
tel. 971 32 34 93 · fax 971 32 25 56
joventut@conselldeformentera.cat
Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1