• Català
  • Castellano
  • English

Àrea d'Immigració

El Departament és un recurs específic que treballa en diferents eixos, i aposta de forma rigorosa per les polítiques i actuacions destinades a l'acolliment i integració dels immigrants. Un dels objectius prioritaris és facilitar a les persones i institucions la informació necessària en matèria d'estrangeria i immigració, assessorar i ajudar en els diferents tràmits relacionats, amb l'objectiu d'afavorir la ciutadania legal i social dels immigrants facilitant la seva integració. Per altra banda treballa conjuntament amb les associacions d'immigrants, fomentant l'associacionisme i facilitant-los l'accés als recursos.
Composició: 1 tècnic especialitzat en immigració
Destinataris: Població immigrant
Funcions / Serveis: El Departament és un recurs especific que complementa els recursos generats pels SS.SS, mitjançant accions centrades bàsicament en la informació i la mediació sociocultural. Es tracta d'una àrea transversal de gran complexitat tècnica i social que concentra una part important del volum total de demandes que rep el Centre Municipal de Serveis Socials i que treballa de manera coordinada amb altres departaments del Centre.
Treballa en diferents eixos, i aposta de forma rigorosa per les polítiques i actuacions destinades a l'acolliment i integració dels immigrants. Un dels objectius prioritaris del departament és facilitar a les persones i institucions la informació necessària en matèria d'estrangeria i immigració, assessorar i ajudar en els diferents tràmits relacionats, amb l'objectiu d'afavorir la ciutadania legal i social dels immigrants facilitant la seva integració.
Per altra banda treballa conjuntament amb les associacions d'immigrants , fomentant l'associacionisme i facilitant-los l'accés als recursos.
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres de 17 a 19 h.
immigracio@conselldeformentera.cat