• Català
  • Castellano
  • English

Àrea de Voluntariat

El voluntariat és el conjunt d’activitats dirigides a la satisfacció de l’interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altre tipus, retribuïda o derivada d’una obligació jurídica i que a més compleixi amb uns certs requisits.
Les persones que vulguin pertànyer al voluntariat social hauran d’ésser, en qualsevol cas, majors d’edat i superar una fase de selecció per saber la disponibilitat i el grau de formació personal i acadèmica dels mateixos. Els àmbits d’actuació són ajuda a gent gran, discapacitats, infància en risc, activitats d’oci i temps lliure, etc.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
projectes@conselldeformentera.cat