• Català
  • Castellano
  • English

Servei d’Adopcions

Aquesta àrea s’encarrega d’aportar informació, formació i valoració de les famílies adoptives, a més d’efectuar la declaració de la idoneïtat de les famílies sol·licitants i fer un seguiment dels processos d’adaptació dels menors amb les seves famílies.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 h.
psicoleg@conselldeformentera.cat