• Català
  • Castellano
  • English

C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera

C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera

Anunci licitació

Anunci licitació BOIB

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Esmena d'error

Esmena error material a l’anunci de licitació del contracte “Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera"

Convocatòria de mesa de contractació