• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Servicios Generales Presidencia El Ple del Consell Insular de Formentera aprova una ampliació del pressupost per valor de 3,3 milions d'euros

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova una ampliació del pressupost per valor de 3,3 milions d'euros

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat, en una sessió extraordinària i urgent celebrada aquest migdia i amb els vots favorables de l'equip de Govern i el Grup Gent per Formentera i l'abstenció del Grup PSIB-PSOE, la modificació del pressupost de la institució per un import de 3.307.000 euros a compte del romanent de Tresoreria.
 
Segons ha explicat el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, l'actual equip de Govern s'ha vist obligat a realitzar aquesta modificació pressupostària “per poder fer front a les despeses del capítol 1 i el capítol 2 ja que, quan arribam al Govern, ens trobam que en els primers sis mesos de l'any, l'anterior equip de Govern ja havia compromès el 100 % del capítol 2 de despesa corrent i quant al capítol 1, amb l'execució que portava, tampoc arribàvem a final d'any amb els pressupostos que teníem”.
 
Entre altres coses, aquesta modificació pressupostària contempla el pagament d'unes expropiacions per valor d’1,1 milions d'euros i el pagament a la UTE GIREF “que portava dos anys en els calaixos del Consell i ningú feia front a aqueix pagament”, ha recordat Alcaraz. “Tenim l'amenaça d'anar als tribunals per part d'aquesta UTE, que segons els Serveis tècnics i jurídics de la casa anàvem a perdre, per la qual cosa, també hem portat a ple l'aprovació d'aquest pagament”.
 
Concretament aquest ha set el segon punt de l'ordre del dia del Ple extraordinari i urgent, l'aprovació del programa d'explotació 2022 i regularització del programa d'explotació 2021 del contracte subscrit entre el Consell Insular d'Eivissa, el Consell Insular de Formentera i la UTE GIREF per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l'explotació d'algunes instal·lacions del tractament integral de residus previstes en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera.
 
En aquest sentit la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, ha recordat que el passat 10 de febrer la UTE ja va presentar una sol·licitud per la qual instava que, com més prompte millor, s'aprovara la regularització del cànon de transferència de residus de l'any 2022. Una reclamació que es va tornar a plantejar el 24 de maig de 2023, però en aquesta ocasió signada per un advocat i plantejada com a reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa.
 
Finalment, el Ple ha aprovat amb el vot a favor dels 9 consellers de l'equip de Govern i l'abstenció dels grups de l’oposició la regularització del programa d'explotació de 2021 del contracte amb la UTE per un import favorable a la Unió Temporal d'Empreses de 414.335 euros, IVA no inclòs. També s'ha aprovat el Pla d'Explotació de l'any 2022 i la seua regularització per un import de 317.043 euros IVA no inclòs.

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE