• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient El Consell Insular vol que Delegació del Govern assumeixi la seva competència i es faci càrrec del cost de la retirada de les barques del litoral

El Consell Insular vol que Delegació del Govern assumeixi la seva competència i es faci càrrec del cost de la retirada de les barques del litoral

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera portarà al ple de la institució del pròxim dijous una proposta perquè la Delegació del Govern a les Illes Balears es faci càrrec d’una vegada per sempre de les embarcacions que arriben amb immigrants irregulars a la costa, ja que són de la seva competència.

Segons assenyala l’equip de Govern insular, en la major part de les ocasions les embarcacions que arriben a les costes de Formentera amb immigrants irregulars són abandonades i encallades a les platges, o queden a la deriva en zones de difícil accés. A més, el fet que les administracions responsables de la gestió de les barques no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva retirada “crea un greu problema mediambiental per l’abocament d’hidrocarburs i, a més, deteriora la imatge de l’illa perquè romanen abandonades molt de temps”.

Davant aquesta situació, el Consell Insular de Formentera, en un exercici de responsabilitat institucional, ha anat retirant i acumulant les embarcacions a l’Àrea de Gestió de Residus des Cap, assumint un cost econòmic que no li correspon. Avui dia hi ha més de 30 d’aquestes embarcacions a l’espera de ser gestionades com a residus d’acord amb la normativa vigent.

Davant aquesta situació, l’equip de Govern proposa al Ple del Consell instar la Delegació del Govern a les illes Balears que assumeixi els costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions arribades a les costes de l’illa fins al dia d’avui que s’acumulen en el litoral o que romanen emmagatzemades en l’Àrea de Gestió de Residus des Cap i que, si és necessari, que doni autorització al Consell sobre el procediment a seguir amb aquest tipus d’embarcacions.

L’equip de Govern formenterer vol que el Ple insti així mateix a la Delegació del Govern que consigni les partides pressupostàries necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el nostre litoral. A més, la institució insular considera necessari que s’estableixi un diàleg entre les diferents administracions implicades per coordinar la retirada i gestió de les barques que arriben al nostre litoral i, en cas que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per a continuar realitzant aquesta activitat de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.

El Consell vol també que el Ple insti el Govern central i a la Unió Europea perquè Formentera sigui considerat territori de primera línia de frontera de la Unió i, per tant, que estigui dotada dels mitjans tècnics i personals necessaris per evitar la consolidació de la ruta d’entrada irregular d’immigrants, i garantir el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància i la correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes.

Finalment, instarà el Govern perquè les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans de prevenció i complements salarials d’insularitat adequats al cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix