• Català
  • Castellano
  • English
News Finca de Can Marroig (Centre d'interpretació Parc Natural de Ses Salines)

Finca de Can Marroig (Centre d'interpretació Parc Natural de Ses Salines)

canmarroig3Finca pública de Can Marroig (Centre d'interpretació Parc Natural de Ses Salines)

Situada a la part nord-occidental de l’illa de Formentera, fou adquirida amb fons de la Unió Europea en el marc del Projecte Life per a la Conservació del Virot (Puffinus puffinus mauretanicus) amb la vocació d’habilitar un indret per a la difusió i la informació sobre els valors del parc natural.
El conjunt de la finca correspon a una àrea de protecció estricta o Reserva Natural, la qual cosa fa que els usos permesos siguin molt limitats. En concret, les seues funcions fonamentals són la protecció dels ecosistemes i les seues comunitats i elements, i mantenir la qualitat ecològica i paisatgística.
Dins la finca existeix una zona que aglutina els equipaments d’ús públic i recreatiu, així com una parcel·la adient per ubicar el futur aparcament. Aquesta parcel·la està qualificada com d’aprofitament condicionat a conservació.
L’habilitació d’aquest nou centre s’emmarca en el conveni de col·laboració per a la millora i conservació dels espais naturals i per a la inserció de persones en risc d’exclusió social. El centre és fruit de la rehabilitació i reforma d’una edificació ja existent a la finca de can Marroig i ha estat dotat d’un contingut expositiu que pretén donar a conèixer els valors naturals més importants del parc natural i les seves  possibilitats de visita: situació, extensió, patrimoni natural i cultural, i potencials usos turístics, científics i educatius.
L’obertura del Centre d’Interpretació del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera a can Marroig ha estat possible gràcies a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern Balear, l’Obra Social “la Caixa” i el Consell Insular de Formentera.
La rehabilitació de la casa de can Marroig ha suposat una inversió d’1,1 milions d’euros a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, mentre que el contingut expositiu ha costat 400.000 euros, dels quals l’Obra Social “la Caixa” n’ha finançat 200.000. En total, la inversió realitzada en el centre d’interpretació suma 1.500.000 euros.

Un viatge per ses Salines
El nou punt d’informació i interpretació permet als visitants fer un viatge per les àrees naturals de ses Salines a través d’un punt informàtic interactiu que dóna a conèixer els llocs d’interès que es poden visitar, alhora que promou la curiositat del públic pel patrimoni natural del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, així com suports gràfics verticals amb fotografies de les diferents comunitats vegetals d’aquest espai natural, una caixa d’olors i expositors. També s’exposen, simulant escenogràficament un efecte aquós d’immersió a la mar oberta, fotografies del paisatge submarí del parc i de les seves espècies més representatives.
L’objectiu d’aquest espai és oferir als usuaris informació i activitats didàctiques relacionades amb l’espai natural protegit. Una de les finalitats de la declaració del parc natural i de les seves àrees de reserva és, d’una banda, la difusió pública i l’ús pedagògic dels seus valors ambientals i humans, i de l’altra, aconseguir un ús turístic i recreatiu ecològicament adequat, atent a la vocació natural i cultural de l’àrea.

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE BALEARS NATURA
, feu click aquí
ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE SES SALINES D'EIVISSA I FORMENTERA, feu click aquí
Informació i visites cridar a l Parc natural: 971.30.14.60 Ext. 3. i serà atès per les informadores del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

can_marroig

Amb motiu del Dia Mundial de Medi Ambient el passat diumenge 5 de juny, l’àrea de Medi Ambient de Formentera va commemorar aquest dia amb una jornada de portes obertes a la finca de Can Marroig, per tal d’incentivar a la ciutadania a visitar el centre des de la seua recent obertura el també passat 10 de maig.

El ponent, Nathan Dappen, ha passat 10 mesos entre Eivissa i Formentera per tal d’estudiar l’evolució genètica de les sargantanes mascles i femelles, tenint en compte sobretot factors com la diversitat de colors d’aquesta espècie.

Mitjançant la realització de diversitat d’experiments, han pogut determinar com influeix el color en la conquesta de les sargantanes femelles, així com l’atac depredador d’aquesta espècie en funció del seu color.  En un experiment de 50 hores de durada, es va procedir a pintar amb tinta de tatuatges 40 exemplars mascles i 40 exemplars femelles, arribant a la conclusió que aquesta espècie utilitza el color per a conquistar a les femelles.

Un altre dels experiments per a determinar la predilecció de les aus en els atacs depredadors, va ser la rèplica de 300 models de sargantanes simulant els colors reals de les espècies més comunes com són el blau, el verd i el marró.  Després de col·locar les rèpliques en diferents colors es va determinar que el color influeix en els atacs, sent les blaves més atacades que les verdes, i aquestes més atacades que les de color marró.

Altres conclusions de l’estudi d’aquest biòleg han estat envers la població adulta i la població juvenil de sargantanes, tant mascles com femelles. L’espècie podarcis pityusensis és molt territorial, i s’ha pogut constatar que les adultes solen atacar a les més joves, demostrant la tendència caníbal d’aquesta espècie independentment del sexe. Així mateix, les poblacions juvenils solen estar present en zones obertes, mentre que les més adultes es protegeixen en zones de densa vegetació.

Ja per acabar, altres conclusions han estat la tendència sexual del mascle, que al dia pot copular més de 10 cops amb diferents femelles. En un experiment, es va procedir a ajuntar a 20 femelles i 20 mascles, i per a determinar les seues preferències sexuals, es varen treure 10 de les femelles i se’n varen posar 10 de noves, amb el resultat que els exemplars mascles no varen acudir en cap moment a les 10 femelles que ja havien copulat amb anterioritat.
Per veure la vídeonotícia feu click aquí

Wifi  Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges_eng_baix_1