• Català
  • Castellano
  • English

Formentera experimenta un increment de 87.944 passatgers que utilitzen transport públic del 2007 al 2010

autobus_webL’ús del transport públic a Formentera ha experimentat un considerable increment des de l’aposta de la institució insular l’any 2007 per fomentar aquest tipus de mobilitat a una illa com Formentera, a través d’actuacions com l’augment i l’estructuració de freqüències.

L’any 2007 no hi havia estructurades línies d’autobús i el recompte de passatgers d’aquell any va ser de 77.330 persones usuàries. El 2008 es va produir un increment d’un 33,6% arribant als 102.319 mil passatgers, només amb aquestes millores. Els passatgers al 2009 arribaren a un xifra de 124.319, mentre que el 2010, el nombre de passatgers va ser de 165.274,  el que representa un increment del 107% del 2007 al 2010, i el més important, un increment que s’ha anat produint de manera progressiva any rere any.

Enguany, l’anàlisi de les dades fins al 15 de juliol indiquen un creixement constant, amb un total de 66.908 passatgers. En el primer semestre d’enguany s’han recomptat  52.115 passatgers, a diferència dels 41.664 passatgers en el mateix període del 2010 (de gener a juny). Agost és el mes que major nombre de passatgers registra, tot i que enguany cal destacar que el mes de juny ha registrat un augment considerable, assolint un total de 31.350 usuaris a diferència dels 26.503 del 2010 i dels 19.137 del 2009.

Pel que fa a la línia d’autobús nocturna, s’ha registrat un increment d’aquest servei des de la seua posada en funcionament. Aquest servei opera de maig a octubre, des de les 22.30 fins s les 02.10 i realitza la ruta entre Mar y Land i la Savina, fent una parada a Ca Marí. Dels 1147 passatgers al primer semestre de 2010, s’ha passat als 1691 en el primer semestre d’enguany, i si tenim en compte les dades fins el 15 de juliol, la xifra ascendeix a 2475 usuaris. Aquest servei es va iniciar al 2008 amb un total de 6.225 passatgers, tot i que en els anys posteriors va patir una baixada, amb 4291 passatgers el 2009 i 5370 passatgers el 2010. Enguany, tal com indiquen les dades fins ara, el servei està funcionant millor.

L’afluència de passatgers està fortament marcada per l’estacionalitat, ja que es passa de 657 passatgers al mes de gener de 2011 als 31.350 registrats al mes de juny d’enguany. La mitjana de passatgers per dia a l’estiu és de 1045 persones.

El servei públic comprèn un total de 6 línies que engloben els principals nuclis de població amb una flota de 9 vehicles, 8 amb una capacitat per a 55 persones i un altre amb capacitat per 25. També es disposa d’un microbús per realitzar el servei a la demanda, amb espai per a 13 places. Es tracta del Pla de Mobilitat d’estiu que va del 15 de maig al 30 de setembre.

Per línies, i a partir del 2007, la L1 (perímetre s’Estany des Peix) ha passat de 36.210 passatgers a 76.719 passatgers l’any 2010 i 31.991 usuaris fins al 15 de juliol d’enguany.

La L2 (la Mola) va comptar amb una xifra aproximada de 55 mil passatgers el 2010, i en els primers 6 mesos de l’any ja s’han comptabilitzat un total de 25.466 usuaris. Cal tenir en compte que aquesta línia va començar amb 30 mil passatgers aproximadament.

Servei a la demanda
Per donar un servei a les persones jubilades i pensionistes de Formentera, l’àrea de Mobilitat de Formentera  va crear  el 2008 el servei a la demanda per tal d’oferir facilitats a la població de major edat que vivia en zones disseminades. Aquesta iniciativa ha tengut una gran acceptació i dóna un servei social a totes les persones jubilades que viuen a Porto-salè, Camí Vell de la Mola, Cala en Baster, Can Parra i es Cap de Barbaria, que tenen un nombre de viatges mensual per anar a Sant Francesc, a l’Hospital de Formentera i al Port de la Savina.

El servei a la demanda està subvencionat pel Consell Insular de Formentera, amb un abonament de 3600 euros mensual. Aquest servei s’ha estabilitzat amb una mitjana de 400 viatgers al mes, independentment del mes de l’any, ja que es tracta d’un servei realitzat amb un minibús dirigit als residents, que té com a objectiu evitar un malbaratament econòmic i ecològic amb autobusos circulant pràcticament buits. Els usuaris accedeixen al servei mitjançant el sistema d’intercomunicadors, que es va instal·lar l’hivern passat a Formentera.

Així mateix, des de l’Àrea de Mobilitat s’ha fet una aposta definitiva amb la renovació de totes les marquesines i s’ha creat una imatge de transport públic sota el lema Formentera, Transport Públic naturalment. El resultat és un gran èxit en nombre de persones usuàries, no només turistes sinó també molta gent de Formentera.