• Català
  • Castellano
  • English
Escola de Tennis

Escola de Tennis

Foto de les instal·lacions de l'escola de tennis

El programa esportiu imparteix sessions de tennis des de les edats inicials de la pràctica del tennis, iniciació, perfeccionament fins a les edats competitives i les edats següents amb classes dirigides als adults.

Aquestes instal·lacions tenen vocació de servei públic dirigit a la població de Formentera però no és aliè al gran moviment turístic i es planteja com una oferta complementària esportiva dirigida als visitants estivals. 
L’escola ofereix activitat de tennis cada dia de la setmana en horari establert de matí i tarda amb un equip de professionals d’acord amb l’esforç de Formentera en l’esport municipal i turístic.

tenisilladeformentera@gmail.com

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo