• Català
  • Castellano
  • English

Finalització de les intervencions de manteniment dels jaciments de ca na Costa i cap de Barbaria i l’aljub del poble, a la Mola

aljubpatrimoniLa consellera d’Educació, Cultura, Patrimoni i Benestar Social del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona, ha presentat avui en roda de premsa les intervencions de manteniment i neteja de 3 elements del patrimoni formenterer, amb la presència de Miquel Àngel Riera, representant de la Diòcesi d’Eivissa i Formentera i el tècnic de Patrimoni, Jaume Escandell.

Aquestes intervencions s’han realitzat pel grup d’investigació, conservació i divulgació del patrimoni i la cultura, Posidònia S.L. i ha comptat amb un pressupost de 17 mil euros aproximadament (jaciments: 8.900 euros / aljub: 8.600), finançats íntegrament pel Consell Insular de Formentera.

Sepulcre megalític de ca na Costa (c. 2000 a.C.)
Atesa la proliferació d’herbes i arbusts que afectaven el jaciment i l’amenaça que això suposava per a la seua conservació, es va dur a terme una intervenció de manteniment i neteja en què també es va aprofitar per col·locar una capa geotèxtil sota la grava del voltant per minimitzar el creixement dels vegetals.

Aquest monument va comptar amb un projecte d’intervenció el 2004 per tal de garantir el seu estat de conservació. Les actuacions consistiren en la reposició de l’estructura original, danyada per les pluges i la vegetació abundant.

Jaciment Cap de Barbaria II (c. 1600-1000 a.C.)
El jaciment prehistòric Cap de Barbaria II presentava una situació semblant al de ca na Costa: abundant vegetació cobria l’extensió on es troben les restes d’estructures, de manera que se’n feia cada vegada més difícil la visualització i la interpretació. A això cal afegir l’amenaça que suposava el creixement de determinades espècies com mates, pins i ullastres, les quals calia controlar des de l’inici per evitar problemes majors a llarg termini, pel que es va procedir a una intervenció de neteja i manteniment del mateix.

L’aljub del Poble (la Mola, 1851)
Aquest aljub, declarat Bé d’Interès Cultural, és titularitat de la diòcesi d’Eivissa i Formentera, però tots els habitants de la Mola en són usuaris potencials. En la pràctica, actualment només el fan servir els veïns més pròxims, que aprofiten l’aigua per regar.

Tot i que el dipòsit es troba en bones condicions d’impermeabilització i la part interna de la volta no presentava cap patologia destacada, la seua part exterior requeria una intervenció urgent de neteja i manteniment, ja que a sobre de la volta s’havia desenvolupat una important massa vegetal de mates que a la llarga podia suposar una amenaça a nivell estructural. A més a més, l’erosió de la pedra dels murs i del revestiment feien aconsellable consolidar aquestes parts en determinades zones de l’aljub.

El Consell Insular de Formentera és conscient de l’estima dels formenterers i formentereres pel nostre patrimoni, i des de l’àrea de Patrimoni es faran els esforços necessaris perquè aquests béns es mantenguin en un excel·lent estat de conservació.