• Català
  • Castellano
  • English

Futura regulació de l’ús i circulació dels quads a Formentera

regulacioquad_webLa consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, es va reunir el passat 26 de gener amb els responsables dels lloguers de vehicles que arrenden quads, per tal de regular l’ús d’aquest vehicle a l’illa. El motiu que ha propiciat la reunió amb aquest sector, han estat  la quantitat de queixes ciutadanes expressant les molèsties que causen aquests tipus de vehicles i demanant una solució a aquest problema.  

Els responsables turístics i els lloguers de vehicles han acordat treballar conjuntament en l’elaboració d’una ordenança que reguli l’ús d’aquests vehicles, començant per establir una sèrie de limitacions i obligacions que ajudin al seu control de cara a l’estiu. Així mateix, es treballarà en altres mesures més extremes en cas que aquestes accions no siguin suficients per eliminar les molèsties causades per aquests vehicles, com la seua prohibició de cara al futur.

La previsió és elaborar aquesta ordenança per a la seua aplicació de cara a la temporada d’estiu d’enguany, o en el seu defecte garantir una regulació d’ús que propiciï la convivència amb la resta de vehicles i respecti tant el territori com la ciutadania.

Així mateix, també s’ha contemplat la possibilitat de crear un registre d’aquests vehicles mitjançant l’obligació de sol·licitar una llicència municipal per al seu ús en carreteres, camins o rutes de titularitat municipal, amb l’objectiu de procedir a la seua retirada  en cas de sancions reiterades.

Des de l’àrea de Mobilitat de Formentera es té la finalitat de protegir les vies urbanes i en especial els camins rurals i parcs naturals de l’illa, per tal d’evitar el seu deteriorament per la circulació de vehicles d’aquestes característiques, així com també prevenir les molèsties per sorolls i ús indegut.