• Català
  • Castellano
  • English

El repetidor de TDT de Sant Ferran es posarà en funcionament quan l’empresa Mibsau iniciï l’obra de l’escomesa elèctrica

repetidormola_webL’àrea de Medi Ambient i Noves Tecnologies de Formentera ha instat a l’empresa Multimèdia Illes Balears, MIBSAU, a què iniciï les obres de l’escomesa elèctrica del repetidor de senyal de TDT de Sant Ferran, donat que compta amb la llicència d’obra des del passat 31 d’agost de 2011 i és l’última passa per a la posada en marxa definitiva d’aquest centre emissor.

Per tal d’agilitar l’inici d’obres, la consellera de Medi Ambient de Formentera, Sílvia Tur, un cop més, ha remès un escrit al Govern Balear, demanant amb caràcter d’urgència l’inici de les obres per a l’electrificació de l’antena de TDT de Sant Ferran de ses Roques de cara a la temporada turística.

A causa d’una sèrie de dificultats tècniques, encara no s’han pogut iniciar les emissions de televisió a Sant Ferran, fet que ocasiona greus perjudicis als ciutadans de l’illa que viuen a les zones d’influència i cobertura d’aquesta antena, el què crea un doble greuge degut a que aquest repetidor ha de donar cobertura al nucli turístic per excel·lència, Es Pujols.

Recordem que els tres repetidors es varen posar en marxa finals del mes de març de 2011, tot i que l’emissor de Sant Ferran es va engegar sense l’escomesa elèctrica i la torre de telecomunicacions, equipament necessari per suportar les antenes a l’altura deguda.

En el mes d’abril, Multimèdia desconnecta provisionalment el repetidor de Sant Ferran,  per problemes greus de senyal al nucli des Pujols. És en el mes de juliol quan culmina la construcció de la torre TDT a Sant Ferran i es dona solució als aspectes relatius a la cobertura i al volum de canals en emissió, però quedant pendent l’obra per a l’escomesa eléctrica.

Durant l’estiu 2011, l’àrea de Medi Ambient de Formentera rep repetides queixes del servei TDT públic per part de la ciutadania, pel que torna a expressar la seua preocupació per l’endarreriment de l’engegada del centre emissor de Sant Ferran.

A dia d’avui, l’engegada del repetidor de Sant Ferran només està pendent d’aquesta obra de caire menor, pel que la institució insular continuarà fent pressió en aquest sentit, de forma que els veïns afectats de Sant Ferran, es Pujols i Punta Prima puguin gaudir d’una correcta cobertura de la senyal de TDT. La millora del mapa de centres de telecomunicacions a l’illa permetrà acabar amb una de les reclamacions més freqüents per part de la ciutadania.