• Català
  • Castellano
  • English

70 persones inscrites als cursos de català impartits pel Consell de Formentera

catala_webEl Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del Consell Insular de Formentera ha iniciat avui els cursos gratuïts per a l’aprenentatge del català dirigits als residents de Formentera, que ha comptat amb una participació molt elevada amb la inscripció de 70 persones envers els 30 inscrits de l’any passat. 
 
Aquesta nova oferta, complementa la ja existent a la tarda de l’Escola d’adults i es tradueix en 4 cursos al matí i dos a la tarda, amb la novetat enguany d’impartir els cursos a dos localitzacions, Sant Francesc i Sant Ferran. L’any passat se n’oferiren 2 de nivell elemental i inicial, i enguany a més d’aquests dos nivells, s’ofereixen un nivell B1 i un nivell C1.

Està previst que els cursos acabin a final del mes de maig. Per tant, estam parlant d’una oferta de 180 hores de cursos presencials, que a més, es complementarà amb l’ampliació de l’horari tant al matí com a la tarda del punt d’autoaprenentatge que es troba a la Biblioteca Marià Villàngomez.

Aquesta ampliació consisteix en dues hores tutorials al matí i 4 hores tutorials a la tarda a la setmana. Hem de recordar que aquest punt d’autoaprenentatge permet que després d’haver realitzat la inscripció i una prova de nivell, una persona empri el material didàctic del punt amb la periodicitat que vulgui i que compti amb el suport tutorial en aquelles hores determinades.

El Punt d’Aprenentatge de Formentera fins ara es finançava entre el Consell i el Govern a través del COFUC i ara és assumit íntegrament pel Consell Insular.

A més, el Servei d'Assessorament Lingüístic també ofereix la possibilitat de traduir cartes de restaurants o cafeteries, així com resoldre consultes lingüístiques o revisar textos breus de particulars. 
 
Àrea de Cultura de Formentera, avinguda de Portossalè s/n
Telèfon 971 321 275, ext. 22
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it