• Català
  • Castellano
  • English

Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2011-2012

ajutsllibres_webL’àrea d’Educació del Consell de Formentera ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text dirigits als centres públics de primària i secundària de Formentera, així com ajuts individuals.

Poden beneficiar-se de les ajudes les persones i els centres que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de text, alumnat que cursi estudis d’educació infantil a Formentera, a més de l’alumnat que sigui membre de família nombrosa o de família monoparental que cursi estudis de primària i/o secundària a l’illa.

Es subvencionarà el cost de l’adquisició de llibres de text per un valor de 70 euros per l’alumnat adscrit a primària i de 110 euros per l’alumnat adscrit a secundària, en les sol·licituds presentades pels centres públics. En el cas de l’alumnat que cursi educació infantil, es subvencionarà el 50% de l’import de la factura, mentre que les famílies nombroses i monoparentals obtendran el 100% de l’import dels llibres.

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva i l’objectiu és promoure un ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i del material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l’ensenyament obligatori. Així mateix,  l’àrea d’Educació de Formentera continua treballant per tal d’establir mesures per compensar el fet de la insularitat en matèria educativa i corregir les desigualtats o els desequilibris entre els estudiants de l’illa de Formentera i els de la resta de la Comunitat i l’Estat espanyol.
 
El Consell de Formentera destina 36 mil euros per aquesta convocatòria. Els ajuts per a l’adquisició dels llibres de text van destinats principalment a la participació del Consell en els fons de reutilització de llibres de text dels centres públics i a mantenir les bonificacions especials per a les famílies nombroses i monoparentals.

Formentera és una de les Illes Balears que compta amb un millor percentatge d’alumnes adherits al programa de reutilització de llibres de text, xifra que ha augmentat respecte l’any passat. El nombre d’alumnes de primària i secundària adherits al fons enguany és de 463, mentre que el curs escolar 2010/2011 s’hi van acollir un total de 360 alumnes. Els 4 centres públics de Formentera estan adherits a aquest programa i en el cas del CP de Sant Ferran de ses Roques el percentatge de reutilització arriba al 100%.

Els centres de l’illa, les famílies monoparentals i nombroses i l’alumnat que cursi estudis d’Educació Infantil poden sol·licitar els ajuts a través de la pàgina web del Consell  www.conselldeformentera.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fins al 31 de març.