• Català
  • Castellano
  • English

Conservació del nostre patrimoni... Creació de l’Arxiu d’Imatge i So

Gràcies a la creació de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera, s'inicia la tasca de recopilació i ordenació de documents relatius a la història visual i sonora de la nostra illa.

Amb una tècnica en arxivística al seu càrrec i la futura contractació d'un/a tècnic/a de patrimoni, la seva finalitat serà l'ordenació del material existent i el disseny d'un ambiciós pla director de gestió i política d'adquisicions.

Les seccions que l’integren són fotografia i postals, filmoteca general, cartells i elements publicitaris, documents sonors, produccions i edicions de l'AISE i Biblioteca d'especialitat. Així mateix, l'arxiu inclourà a la seva programació la realització d’activitats culturals, didàctiques, científiques i de difusió en general, per a donar a conèixer el material custodiat a la ciutadania.