• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme L’Agència de Turisme de Balears es desplaça a Formentera per iniciar un pla de millores al nucli des Pujols

L’Agència de Turisme de Balears es desplaça a Formentera per iniciar un pla de millores al nucli des Pujols

plamilloraespujols_webLa consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, juntament amb el coordinador d’Infraestructures, Francesc Ribas, s’ha reunit avui amb el coordinador de l’Agència de Turisme Balear, Josep Aloy i amb dos tècnics de l’ATB per iniciar la realització d’un projecte de millora al nucli urbà des Pujols.

Es tracta d’una feina iniciada a cadascuna de les Illes Balears en el marc d’un Pla d’Intervenció General i de Millora de Producte que té com a objectiu revitalitzar  indrets més degradats de les Illes Balears.  L’Agència de Turisme s’ha ofert a posar a disposició del Consell de Formentera, tant els serveis tècnics com jurídics de què disposa, per tal de deixar aquest projecte enllestit i poder acollir-se a possibles línies de finançament, quan sigui possible.

Des del Consell de Formentera se’ls hi ha fet entrega del Pla d’Actuacions del nucli des Pujols, lliurat el passat mes d’octubre al secretari d’Estat, que serà tingut en compte a l’hora de redactar el nou projecte, així com en base a la nova Llei Turística de les Illes Balears.

Tant la consellera de Turisme com el coordinador de l’ATB han declarat que aniran treballant conjuntament per tal d’executar un projecte de millora a zones catalogades com a “madures”, contemplades a la futura Llei turística com prioritàries per a l’arribada d’inversions.

El nucli urbà des Pujols ha patit un creixement desestructurat al llarg dels anys, el què ha provocat quantitat de problemes d’aparcament en el vial interior i en conseqüència greus problemes de trànsit i la inexistència d’espais que generin la circulació de vianants. La falta de planejament urbanístic ha provocat la carència de definició entre les diferents classificacions de sòl, així com la impossibilitat d’obtenir i executar els serveis necessaris.

Per tots aquests motius, des del Consell Insular de Formentera es va elaborar un llistat d’actuacions valorades en 13.630.000 euros, que contempla actuacions ja finalitzades o en procés de finalització com la semipeatonalizació del carrer Rocaplana, la remodelació de la Plaça Europa i la creació de la via perimetral des Pujols, que desviarà el trànsit rodat de l’interior del nucli, crearà un aparcament lineal en superfície en tota la seua longitud i formarà un passeig de vianants-mirador sobre el Parc Natural.
 

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat