• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera insta al Govern Balear a arribar a acords per mantenir l’oferta de cicles formatius a l’illa

soniafp_webLa consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona, ha manifestat avui en roda de premsa la voluntat de la institució insular d’arribar a un acord amb el Govern Balear per tal de garantir l’ensenyament dels cicles formatius presencials a Formentera.

Des de l’àrea d’Educació de Formentera s'han remés dos escrits a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional del Govern Balear en data 20 de març i 12 d'abril, oferint les instal·lacions públiques de l’illa per tal de poder continuar l’oferta presencial a Formentera.

La resposta remesa per part del Govern Balear manifesta la intenció d’ofertar tots els cicles formatius en línia, fet que preocupa a la comunitat educativa de Formentera, ja que la condemna a ser l’única illa de la nostra comunitat autònoma sense una oferta presencial de cicles formatius, amb la pèrdua de qualitat educativa que això comportaria.

A la reunió mantinguda el passat 24 de febrer d’enguany a Formentera amb el director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, es va fer palesa la intenció del Govern Balear de mantenir una segona reunió, trobada que encara no s’ha dut a terme en un moment en què el calendari de matriculació és proper i exigeix la màxima implicació per part de les institucions competents.

Per això, i tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals, és un deure del Consell de Formentera col·laborar i proposar des d’aquí possibles solucions perquè la formació professional que ha d’ofertar el Govern pugui portar-se a terme amb menys recursos.

Per tot això, posam a disposició de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears la cafeteria del centre de majors de Sant Ferran, en horari de matí, per al desenvolupament del programa de qualificació professional inicial, en la modalitat d’auxiliar de serveis de restauració, ja que forma part dels perfils professionals que voleu potenciar i s’adapta a les necessitats del teixit empresarial de la nostra illa.

Per a l’impartiment del cicle formatiu de cuina i gastronomia es posa a disposició del Govern les instal·lacions de cuina de l’escola infantil sa Miranda i el Centre de Dia, en horari de tarda, i en estreta coordinació amb els responsables de les instal·lacions per tal de no interferir en l’activitat principal que s’hi desenvolupa.

Tot això obeeix a la voluntat d’establir una planificació a llarg termini que contempli la diversificació i rotació de l’oferta de cicles formatius a la nostra illa, com es va iniciar en cursos passats amb la implantació puntual de cicles formatius d’altres famílies com ara sanitat i educació infantil.

Així mateix, s’insta al Govern de les Illes Balears a portar a terme el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural per al proper curs escolar, que presenta una important demanda a la nostra illa i pel qual es posen a disposició les principals instal·lacions esportives de Formentera.

És responsabilitat del Govern Balear garantir als estudiants que han iniciat els seus estudis de cicles formatius a Formentera, que els podran concloure amb les mateixes condicions que els han iniciat, ofertant el segon curs dels cicles formatius de cuina i gastronomia, gestió administrativa i administració i finances.

Sabem que la diversificació de l’ensenyament a Formentera representa un esforç important, però des de la nostra comunitat educativa es creu fermament que aquest és un objectiu irrenunciable. És per això que des de la creació del Consell Insular de Formentera s’han realitzat reiteradament i en distintes legislatures, demandes d’ampliació de l’oferta formativa en les àrees de l’escola oficial d’idiomes, els  ensenyaments musicals i els cicles formatius.

És en aquest sentit que reiteram la disposició del Consell Insular de Formentera d’arribar a acords que permetin la reestructuració i estalvi de recursos, sense disminuir però la qualitat de l’ensenyament de cicles formatius a Formentera, i convidam al Govern de les Illes Balears a visitar novament la nostra illa per tractar aquests assumptes.