• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme El sector turístic veu amb bons ulls els resultats de la temporada turística

El sector turístic veu amb bons ulls els resultats de la temporada turística

reunionsectorials_webLa consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui  amb diversos representants de la indústria turística de Formentera (restauració, hosteleria, comerços, etc.), en una trobada en la qual s’han donat a conèixer les dades d’ocupació a Formentera durant la temporada turística, així com les línies promocionals per al 2013. Així mateix, s’ha tancat la reunió amb un debat que ha recollit les aportacions per part del sector turístic.

Aquesta reunió té com a objectiu fomentar la participació de tot el sector empresarial i turístic de la nostra illa, per tal de millorar els serveis turístics i consolidar una destinació turística de primer nivell.

En primer lloc, s’han presentat les estadístiques d’ocupació d’enguany, comparant amb els anys 2010 i 2011. Pel que fa a la mitjana d’ocupació durant tota la temporada turística, des de l’1 de maig fins al 15 d’octubre, les dades indiquen que la mitjana  ha estat d’un 70 %, a diferència del 77 % de l’any 2011 i del 72 % corresponent al 2010.

Si ho comparem amb l’any passat, hi ha hagut una baixada important, però hem de recordar que el 2011 va ser un any extraordinari en termes d’ocupació, que es va sortir de la mitjana dels darrers anys. Si ho comparem, en canvi, amb el 2010, es segueix en la mateixa tendència. En línies generals el sector s’ha mostrat satisfet per l’ocupació registrada, tot i que s’ha fet constar que l’oferta complementària ha patit més les conseqüències de la crisi, ja que els turistes han tengut més mira a l’hora de gastar.
 
Pel que fa a la diversificació per mercats, el turisme italià continua sent el principal, seguit pel mercat nacional. La baixada del mercat italià ha suposat la pujada del mercat francès, que s’ha situat just per darrera del mercat alemany. Així mateix, el mercat anglès també ha registrat una lleugera pujada. Recordem que ens els darrers anys s’està potenciant l’arribada del mercat francès, holandès, alemany, anglès i polonès, així com l’inici de promoció turística en el mercat rus. L’objectiu donar continuïtat a la tasca de diversificació, per tal de donar a conèixer Formentera a altres mercats, sobretot aquells que disposem de connexions aèries amb Eivissa.

Pel que fa al mercat nacional, la primera posició per comunitats autònomes, l’ocupa Catalunya, seguida de Madrid, València i Balears i País Basc en quarta posició, empatades. La promoció sobre els atractius naturals i turisme actiu realitzada al nord d’Espanya, ha millorat l’ocupació d’aquesta comunitat.

Pel que fa a la promoció a la posttemporada, des del mes de setembre fins a dia d’avui, Formentera ha assistit a la fira Top Resa de París, una de les més importants del sector turístic de França, que esdevé una oportunitat per a Formentera de consolidar un mercat que enguany ja ha escalat posicions a l’illa. S’ha continuat la promoció a la TTG Incontri de Rimini, el Tour Salon de Poznan (Polònia), la fira Rewe de Salzburg i la propera setmana s’assistirà a la World Travel Market de Londres.
 
Així mateix, s’ha donat compte del conveni de col·laboració amb l’empresa alemanya Rewe, que s’estendrà durant tot el 2013 i consisteix en l’enviament de butlletins digitals mensuals a 10 mil agents de viatge, la realització de campanyes de ràdio a 14 ràdios diferents d’Alemanya durant una setmana, 4 seminaris dirigits a 40 agents de viatge, juntament amb la realització de viatges de familiarització perquè coneguin els atractius de l’illa.

Aquesta empresa inclourà Formentera com a destinació turística a tots els seus catàlegs, fet molt important ja que no només té repercussió a Alemanya, sinó també a Suïssa, Àustria i República Txeca. Pel que fa a la Campanya Descobreix Formentera a l’octubre, tot el sector ha ressaltat els bons resultats i la bona acollida de la gent.

Per altra banda, s’ha comentat el programa de promoció presentat a l’Agència de Turisme Balear, en el qual s’ha treballat molt per incloure només aquella promoció imprescindible. En aquesta línia s’ha aconseguit reduir el pressupost a 600 mil euros. El Consell de Formentera espera que l’ATB doni a conèixer pròximament si es firmarà un conveni de cara al 2013, una vegada aclarits el pressupost de la Comunitat.

Pel que fa a les preocupacions del sector turístic, el representant de l’Associació de Taxistes ha ressaltat la problemàtica del servei de taxis, que no és suficient per la demanda que hi ha.  Per altra banda, la consellera de Turisme i Mobilitat ha informat dels reglaments en els quals s’està treballant, referents a les estades en habitatges turístics, així com un reglament unificat pel que fa a la regulació de l’ordre públic. Aquesta ordenança tractarà d’establir un marc referència de treball per cadascuna de les activitats que realitzin els establiments i evitar la competència deslleial. Totes aquestes qüestions es traslladaran al Consell d’Entitats, per consensuar amb la ciutadania i fer-la partícip de temes d’interès general per l’illa. 

Altres preocupacions comunes en el sector són les relacionades amb el subministrament d’aigua, així com el subministrament elèctric. També han destacat la necessitat  d’establir mesures que afavoreixin als locals que obrin al menys 6 mesos a l’any, així com potenciar accions que fomentin l’ obertura dels establiments durant més mesos a l’any.

En aquest respecte, totes les actuacions per part de l’àrea de Turisme van encaminades a transformar el sector turístic de manera progressiva i garantir una temporada turística més llarga i més rendible per als agents turístics de l’illa. Es continua incidint en la promoció en línia a través de la presència de Formentera a diverses xarxes socials, a més de la presència de Formentera en un gran nombre de mitjans de comunicació d’àmbit nacional i internacional durant tot l’any.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat