• Català
  • Castellano
  • English
CFd

Consorci Formentera Desenvolupament

Què es el CFd?
És un organisme amb funcionament, recursos i personal propi que té com a objectiu dotar l'illa d'infraestructures. El consorci es financia de les institucions que el crearen: Govern Balear, Consell i Ajuntament.

Funcionament
El Consorci està format per la Presidència d'Honor, la Vice-presidència d'Honor, el President, la Junta Rectora, el Gerent, l'Interventor i el Secretari. En aquest model tenen important rellevància la Junta Rectora i el Gerent.
La Junta Rectora és qui pren les decisions, qui prioritza els projectes que es realitzaran. La Junta Rectora la formen 10 membres: El president del Consorci, 3 persones nomenades pel Govern, 3 nomenades pel Consell d’Eivissa i 3 representants del Consell de Formentera. Aquestes 10 persones tenen igual capacitat per proposar projectes i votar-los.
El Gerent del Consorci és la persona que s'encarrega d'executar aquelles decisions que prengui la Junta. Per aquest motiu participa a les reunions amb veu pero sense vot.

Les finalitats del CFd
Les seves finalitats són promoure i finançar l'execució d'infraestructures i equipaments així com qualsevol activitat dirigida al desenvolupament de l'illa.

Les actuacions del CFd
Bàsicament es divideixen en compra de solars, subvencions i projectes.

Les subvencions
Tenen per objectiu millorar i conservar l'entorn rural. Actualment existeix una línia de subvencions per a:
- Construcció y/o rehabilitació de parets de pedra seca
- Arranjament de camins
- Soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques
- Rahabilitació de pous, molins, cisternes i aljubs

Per a la sol·licitud de subvencions pot cridar al telèfon d'informació 971 32 10 67 o personar-se a l'oficina del CFd situada a Sant Francesc Xavier (carrer de Santa Maria, 1).
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

SUBVENCIONS VIGENTS

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PARETS DE PEDRA SECA I SUBSTITUCIÓ DE PARETS DE BLOC, L’ARRANJAMENT DE CAMINS, EL SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I/O TELEFÒNIQUES EXISTENTS O LA REHABILITACIÓ DE POUS, MOLINS, CISTERNES, ALJUBS, FORNS I SÈNIES
[Bases que regiran l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de bloc, l’arranjament de camins, el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i la rehabilitació de pous, molins, cisternes, aljubs, forns i sénies
]
Les presents bases tenen com a objectiu fomentar la rehabilitació i/o millora del patrimoni immoble de Formentera, així com la millora paisatgística amb l’eliminació del cablejat, mitjançant el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques.
Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí
Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí

BOIB 19/5/2011, feu click aquí

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I EL MANTENIMENT DE CASES PAGESES DE FORMENTERA

[Bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses de formentera, any 2011]
Les presents bases tenen com a objectiu fomentar el manteniment i la rehabilitació de cases pageses, amb la intenció que se’n puguin beneficiar els propietaris i usuaris d’aquells habitatges tradicionals que s’han mantingut al marge d’intervencions modernes poc adequades. Els ajuts pretenen incidir en dos fronts ben clars. Per una banda, en el manteniment, consolidació i millora de l’estat de conservació d’aquells elements que es considerin interessants des del punt de vista patrimonial. I per altra, conscienciar la societat del valor patrimonial d’aquests testimonis del passat que poden mantenir el seu ús d’habitatge sense perdre l’aspecte original.

Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí
Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí
BOIB 19/5/2011, feu click aquí

Ens trobareu a:
Carrer de Santa Maria, 1, 1r pis
07860 Sant francesc Xavier
tel. 971 32 10 67
cfd@formentera.es

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1