• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni Onze mil visites a les biblioteques de Formentera l’any 2012

Onze mil visites a les biblioteques de Formentera l’any 2012

villangomez1La consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell de Formentera, Sònia Cardona, juntament amb la bibliotecària arxivera de la institució, Margalida Serra, han presentat la memòria del servei de biblioteques de l’any 2012.

Pel que fa a les estadístiques del servei de biblioteques, la Marià Villangómez fa de seu administrativa i realitza les tasques d'adquisició, catalogació i organització d’activitats i a la Biblioteca de Sant Ferran. Es proporciona un servei de consulta en sala, servei de préstec domiciliari, servei d’informació bibliogràfica i de referència i servei d’Internet.

Actualment, en un espai de 334 m², la biblioteca de Sant Francesc concentra diverses seccions entre les quals destaquen l’hemeroteca, la secció infantil, la secció general, la col·lecció local, la secció de referència, la biblioteca internacional, la secció audiovisual, el telecentre i el Punt d’Autoaprenentatge de la Llengua Catalana. L’objectiu és comptar amb un espai cultural i educatiu polivalent, accessible per a la ciutadania de Formentera.

Un total de 656 usuaris estan adscrits a aquest servei i durant l’any 2012 hi ha hagut menys baixes i més renovacions del carnet de la biblioteca Marià Villangómez, la qual cosa ha repercutit en un augment d’un 2% dels usuaris de la biblioteca de Sant Francesc.

El nombre total d’usuaris de les dos biblioteques de Formentera (usuaris amb carnet i usuaris ocasionals) és de 10.895 usuaris, sent la majoria d’usuaris de la de Marià Villangómez (10.040). Així mateix, s’han realitzat un total de 9.196 préstecs entre els dos serveis de biblioteques, corresponent 8.282 préstecs a Sant Francesc i 914 a Sant Ferran, unes xifres lleugerament inferiors al 2011. La Biblioteca Marià Villangómez té un total de 64 llocs de lectura, mentre que la de Sant Ferran en té 28.

L’activitat de la biblioteca, tant pel que fa al nombre d’usuaris com al percentatge de préstecs, ha baixat un 10 % i un 17 % respectivament, tot i que cal destacar que des del mes de febrer fins al setembre de l’any passat, l’accés a la biblioteca va estar afectat a causa de les obres de construcció de la variant escolar de Sant Francesc. Un cop acabades i passat el mes de setembre, hi va haver una recuperació considerable.

Durant l’any 2012 s’han realitzat activitats d’animació a la lectura, amb activitats com contacontes, visites escolars, bibliocinema, exposicions monogràfiques i de novetats, presentació de llibres i tallers infantils amb motius de la Diada de Sant Jordi. Així mateix, el programa setmanal que s’emet a Ràdio Illa, anomenat “Espai biblioteca”, i que recomana llibres del fons de la biblioteca, s’ha consolidat en la programació radiofònica. A més a més, destaca la creació de clubs de lectura a les dos biblioteques per a nens i adults, que està tenint molt bona acollida.

Pel que fa a la biblioteca de Sant Ferran, eminentment escolar, amb un fons de 3.881 documents, fonamentalment llibres i una activitat mensual de 855 usuaris. Cal remarcar que els fons d’aquesta biblioteca pertany a l’escola de Sant Ferran i el Consell de Formentera en fa la gestió i té el fons en dipòsit.

Pel que fa al Catàleg bibliogràfic col·lectiu de les Illes Balears (CABIB), amb consulta a través d’Internet, s’està introduint tot el fons de la biblioteca central. Durant el 2010, es varen fer les gestions per a tenir el propi scoop i la corresponent llicència i l’any 2011 s’instal·là el Millenium (la versió del programa per a treballar en línia) i es va començar a utilitzar la llicència pròpia amb les noves claus per a catalogar.

El nombre d’arxius que composen el fons documental de la biblioteca Marià Villangómez ha passat de 63.660 arxius a 64.849. Les adquisicions del 2012 han estat de 1361 documents i el fons informatitzat al programa Millennium ha assolit ja el 14,58%.

Fins a l’any 2011, la xarxa de biblioteques municipal comptava amb un pressupost de vint mil euros, aportat a parts iguals entre el Consell de Formentera i el Govern Balear. Des de l’any passat i degut a les importants retallades econòmiques, únicament el Consell de Formentera manté la aportació de deu mil euros per l’adquisició de fons, fent un especial esforç.

Dipòsit legal
Formentera compta amb un dipòsit legal propi des d’abril del 2009 per recopilar tota la producció bibliogràfica, sonora i audiovisual que es fa a l’illa. Aquest fet permet tenir coneixement de tota la producció cultural de Formentera, així com la seva conservació i difusió. La identificació amb la lletra F ja apareix a vuitanta-tres documents impresos que han sol·licitat el dipòsit legal. Cinquanta números corresponen a l’any 2012.

Arxiu històric
Així mateix, cal destacar la gran feina que s’està fent amb l’Arxiu Històric de la institució, un arxiu amb el qual es va començar a treballar l’any 2010 i que ha servit d’ajuda a molts departaments, amb noranta-dos sol·licituds internes de consulta l’any 2011 i 90 l’any 2010.

L’any 2012, s’han realitzat onze transferències de documentació a l’arxiu, el que representa un total de 4,8 metres lineals de documentació ja inventariada, sobretot de temàtica d’obres, padró i de registre civil (defuncions, naixements o matrimoni). Cal destacar una transferència de procediments electorals de 1908-1979. A dia d’avui, ja es compta amb 10,5 metres lineals de documentació ja inventariada.

L’Arxiu, a part de donar agilitat en les diferents tramitacions que es realitzen en el Consell, suposarà una eina molt valuosa per als investigadors i estudiosos de la nostra història, havent tengut cinc sol·licituds externes d’historiadors i/o investigadors l'any 2012.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera