• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme El proper plenari del Consell de Formentera aprovarà una ordenança que dóna mes facilitats per a la realització de música en viu als locals de l’illa

El proper plenari del Consell de Formentera aprovarà una ordenança que dóna mes facilitats per a la realització de música en viu als locals de l’illa

musica1L’àrea d’Ordenació Turística del Consell Insular de Formentera està ultimant els darrers detalls pel que fa a la regulació de la música en viu als local de l’illa, per tal que puguin donar un valor afegit al servei ofertat pels establiments de bar i restauració. Aquesta iniciativa ha recollit la opinió dels representants del sector.

S’està treballant des de dos eixos, per una banda amb la modificació de l’ordenança de contaminació acústica i per l’altra, amb la redacció de la nova ordenança de regulació d’horaris d’obertura al públic, activitats secundàries d’entreteniment i oci amb música, que serà aprovada en sessió plenària una vegada consensuada amb el sector afectat.

Pel que fa a l’ordenança de contaminació acústica, bàsicament s’està adaptant a la nova normativa europea i estatal. Aquesta ordenança permetia treure una llicència secundària de música, complint amb uns requisits i unes condicions d’insonorització i instal·lació de limitadors de so per poder tenir música a l’interior dels locals fins a les 4 del matí. Aquests requisits quedaran en les mateixes condicions, exceptuant petites modificacions tècniques.

Pel que fa a l’ordenança de regulació d’horaris, va ser aprovada el 2008 i estableix uns horaris d’obertura per a cada tipus d’activitat, així com una franja horària per establiment, per tal d’evitar la competència deslleial. Aquesta regulació és bastant restrictiva, ja que va ser aprovada l’any de freqüents massificacions de gent als quioscos de platja, la qual cosa va ocasionar problemes per queixes veïnals. Arran d’això, l’ordenança deixava sense regular la música en viu, així com la celebració d’esdeveniments amb discjòquei, i només permetia el fil musical mitjançant mitjans electrònics.

La nova ordenança ha deixat els mateixos horaris establerts a l’anterior ordenança i ha incorporat la possibilitat de realitzar música en viu als establiments en diferents franges, posant com a requisit que estiguin oberts un mínim de mesos a l’any per fomentar la desestacionalització. Així mateix, s’ha incorporat la possibilitat de sol·licitar llicències per a la celebració de casaments i per a la realització de tancaments i obertures cada inici i final de temporada, sempre que garanteixin una temporada d’estiu llarga. A més, inclou una sèrie d’instal·lacions mínimes de les que han de disposar els establiments, un tema que estava sense regular i que s’ha aprofitat per incorporar.

Aquesta nova regulació és una petició històrica, tant des del sector de bar i restauració com des del col·lectiu de músics, que donada la manca d’establiments que reuneixin les condicions tècniques d’insonorització per la celebració de música en viu, demandaven una regulació més flexible, sobretot per la realització de concerts durant els mesos d’hivern. 

Des del Consell de Formentera es va mantenir una reunió amb tots ells, per tal de recollir les seves propostes i aprovar una ordenança adaptada a les seves necessitats.

El resultat és una ordenança més flexible, però sense ser massa permissiva per no incórrer en competència deslleial amb aquells locals com les discoteques o els cafè concert que disposen de les llicències necessàries. Així, es permeten una sèrie d’activitats en uns horaris concrets, afavorint als establiments que obren més mesos a l’any, sense que es fomenti la realització de macrofestes, tot respectant el descans dels veïns. En definitiva, es dóna un valor afegit als serveis prestats pels locals i es contribueix a dinamitzar Formentera durant els mesos d’hivern, oferint una programació musical regulada.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat