• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural

molivellmola 2013El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer ha signat aquest matí amb la presidenta de la Fundació Illes Balears, Magdalena Femenia, un conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per a l'obertura del molí vell de la Mola.

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per a la dotació de personal al molí Vell de la Mola, a fi que aquest bé pugui tenir un horari de visites.

El Consell Insular de Formentera durà a terme les actuacions oportunes per contractar una persona per a la prestació de serveis de vigilància i informació del molí, amb una aportació màxima de 5.500 euros amb càrrec a la partida 336.13100 dels pressupostos de 2013.

La Fundació Illes Balears posarà a disposició de l’Administració pública el molí Vell de la Mola, a fi que aquest bé pugui acollir visites culturals i de divulgació en l’horari establert. De manera excepcional es podran preveure visites fora d’aquest horari, amb comunicació prèvia per escrit a la Fundació Illes Balears.

L’horari de visita previst serà de dimarts a dissabte de 9.15 a 13.30 h. de 15 de maig a 15 d’octubre de 2013, ambdós inclosos. Els dies festius, els diumenges i els dilluns, el molí restarà tancat.

El molí Vell de la Mola ja es troba documentat l’any 1778 i és un dels set molins de vent fariners que existien a l’illa. És el que està més ben conservat de tots ja que, fins i tot, manté la maquinària completa. Es troba inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera amb grau de protecció A i actualment és titularitat de la Fundació Illes Balears que el va comprar el 25 de novembre de 1993.Gràcies a l'artesanal reconstrucció de tots els seus elements avui el podem contemplar en perfecte estat.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera