• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme Reunió del Patronat de Turisme de Formentera per la dotació econòmica de les competències en promoció turística

Reunió del Patronat de Turisme de Formentera per la dotació econòmica de les competències en promoció turística

patronat2013 webAvui s'ha celebrat la reunió del Patronat de Turisme de Formentera, la qual entre altres punts a l' ordre del dia, tenia per objecte convidar als seus membres a treballar en les propostes per establir els paràmetres i els barems que s'haurien d'aplicar a l'hora d'iniciar les negociacions amb el Govern Balear per la dotació econòmica de les competències en promoció turística.

A la reunió hi han assistit els representants de tots els partits polítics, juntament amb un representant de la Petita i Mitjana Empresa, la Cambra de Comerç i l'Associació Hotelera. A aquesta trobada s'ha informat sobre les declaracións del president del Govern Balear en quant a la voluntat de traspassar les competències en matèria de promoció turistica abans de finalitzar aquesta legislatura i s'ha sol·licitat la col·laboració dels diferents sectors implicats per començar a treballar en la proposta que anirà a la Comissio Mixta de Transferències quan aquesta es convoqui.

Tots els membres assistents s'han mostrat d'acord en què s'ha de partir d'una quantitat fixa, que ha de considerar el conveni que es signava anualment amb l'ATB, valorat en 1.200.000, a banda de tots els costos que suposa l'assistència a fires o la organització d'events. Tots aquests càlculs ajudaran a establir la quota fixa necessària per realitzar una promoció digna per i des de Formentera.

A partir d'aquí, s'ha de negociar una quantitat econòmica variable que ha de tenir en compte factors com la situació de triple insularitat que pateix Formentera, així com la importància de l'activitat turística en el producte interior brut de l'illa, que esdevé la principal font d'ingressos o el nombre de passatgers que any rere any es desplaça a Formentera, sobrepassant el milió de passatgers.

El Consell Insular de Formentera queda a l'espera que el president del Govern Balear, José Ramon Bauzà, convoqui de forma inminent la Comissió Mixta de Transferències per iniciar les negociacions i consensuar un traspàs que tingui en compte les característiques especials de l'illa de Formentera.

Per tant i per tal que el traspàs de competències sigui una realitat durant aquesta legislatura, el Consell Insular de Formentera insta al Govern Balear a convocar aquesta comissió per tal de deixar que Formentera pugui tornar a realitzar una promoció turística digna, diferenciada i des de l'illa, tal com es feia abans amb excel·lents resultats.

A mes s'han tractat dos punts de l'ordre del dia relatius a la línia de subvencions per productes turístics així com un conveni de cobranding, en el qual s'estableix una col·laboració de patrocini a canvi d'una sèrie de valors afegits, ofertats per l'empresa col·laboradora amb el Consell Insular.

Així, respecte la línia de subvencions, la consellera de Turisme ha informat que s'han presentat 11 projectes, dels quals s'han acceptat 8 per part de la Agència de Turisme Balear i se n'executaran 7. Aquesta subvenció, convocada per l'Agència de Turisme Balear, té com a finalitat la creació i promoció de nous productes turistics. Amb les subvencions es podràn sufragar els costos per exemple, per la impressió i traducció de catalegs, manuals, etc. En total, s'han aconseguit 24 mil euros per a l'execució d'aquests projectes.

Per altra banda, el conveni de cobranding consisteix en una col·laboració entre entitats a canvi de promoció. L'empresa naviliera Trasmapi és la única que s'ha presentat i en aquest cas ofereix valors afegits com son l'habilitació d'espais als seus vaixells per promoció turística i 200 trajectes d'anada i tornada per viatges de familiarització a canvi de la promoció del seu logotip per part del Consell Insular.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat