• Català
  • Castellano
  • English

Obra Cultural Balear de Formentera

Obra Cultural Balear de Formentera
Av. de Porto-salè. Centre Social es Molí

obraculturalformentera@gmail.com
marcferrer2002@yahoo.es

616 939 068

Any de fundació: 2007
Finalitat: El coneixement i l'ús públic de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a principal senya d'identitat, en tots els àmbits de la vida política, administrativa, cultural, econòmica i social. Promoure i vetllar perquè els poders públics impulsin la nomalització lingüística en totes les administracions i perquè en la seva política educativa i cultural promoguin el coneixement i l'ús plenament normal del català. Emprendre i desplegar tot tipus d'accions i d'iniciatives que tendeixen a una presència plenament normal i generalitzada de la llengua i la cultura de Formentera en els mitjans de comunicació i les indústries culturals. Defensar i promoure el patrimoni cultural i natural de Formentera i la seva consciènica nacional, en el parc del Països Catalans i, en la mesura que sigui possible, en estreta col·laboració amb altres associacions de les IB, del Principat (...) Reclamar a tots els poders públics que promoguin el prestigi social de la llengua i cultura pròpies de Formentera i facilitin la incorporació dels nous ciutadans a la llengua, cultura i la societat de Formentera.
Núm. Registre Formentera: 70
Secció: F. Territori i Activitats

Nos encontrará en:
Carrer Mallorca, 19
07871 Sant Ferran de ses Roques
tel. 971 32 12 75 · fax 971 32 12 76
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1