• Català
  • Castellano
  • English

L'equip de govern del Consell de Formentera dona el seu suport a la comunitat educativa davant la vaga indefinida

escolarsvagawebL''equip de govern del Consell Insular de Formentera vol manifestar el suport públic de la màxima institució de l'illa a la comunitat educativa en relació a la vaga indefinida del sector a partir del proper dilluns 16 de setembre.

Les constants reduccions del pressupost destinat a educació s'han traduit en una minva de recursos que pot afectar l'aprenentatge dels escolars de Formentera, sobretot en tasques de suport, desdoblaments, agrupaments flexibles, optatives, i en definitiva, a permetre atendre de manera individualitza a l'alumnat.

A Formentera també s'ha vist reduïda l'oferta de cicles formatius presencials i en quant als ajuts a l'educació, s'han reduït ajudes al transport i al progrmaa de reutilització de llibres de text, de gran implantació a la nostra illa i que es manté gràcies a l'aportació econòmica del Consell Insular.

L'equip de govern del Consell Insular de Formentera s'ha pronunciat sobre totes aquestes qüestions i ha aprovat diferents propostes d'acord. La més recent, la del plenari del passat mes d'agost, on es va aprovar per majoria absoluta, amb el vot en contra dels populars i l'abstenció dels independents, el posicionament contra l'aprovació i l'aplicació del Tractament Integrat de Llengües als centres docents no universitaris.

Aquest acord plenari feia palés el desacord de l'equip de govern davant l'aprovació del Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears i, especialment, la implantació precipitada d'aquest decret en matèries no lingüístiques de manera generalitzada per a l'alumnat de les escoles i els instituts.

Els representants de la institució insular consideren com a molt greu la manca de consens amb la comunitat educativa, així com l'actuació d'unilateralitat exercida pel Govern Balear, generant un clima descoratjador i inestable per als i les professionals de la nostra educació i la comunitat educativa en el seu conjunt.

Així mateix, és preocupant la repercussió negativa que pot tenir la implantació d'aquest decret en el rendiment de l'alumnat i, sobretot, els efectes negatius a la llengua vehicular de les Illes Balears, ja que difícilment s'assolirà un domini oral i escrit igualitari d'ambdues llengües en acabar la escolaritat obligatòria, si es redueixen les hores d'exposició i ús efectiu del català per part dels alumnes.

Per tot això, el Consell Insular de Formentera, a través del seu equip de govern, dona suport a la comunitat educativa i així ho avalen els acords plenaris, els quals insten al Govern Balear a la retirada del Decret, 15/2013, a iniciar un diàleg i consensuar amb la comunitat educativa, a donar suport a totes les directives dels centres d'educació de l'illa de Formentera i de les Balears que, d'acord amb el que disposa la llei, han elaborat projectes lingüístics amb el suport dels respectius consells escolars i a elaborar una nova norma que reforci l'aprenentatge d'una llengua estrangera en els centres educatius sense que això vagi en detriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears i que s'utilitza com a vehicular del nostre sistema educatiu.