• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni El Consell de Formentera celebra dos acolliments civils

El Consell de Formentera celebra dos acolliments civils

acolliment noelia webEl Consell Insular de Formentera ja ha celebrat dos acolliments civils des de l'aprovació definitiva del reglament en la sessió plenària del passat setembre.

El president de la insitució insular és l'encarregat de presidir l'acte, que té per objecte iniciar els nens i joves del municipi en el llarg camí de les actituds cíviques, que els portin a un futur pacífic basat en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat, la justícia i la solidaritat, expressada en el compromís dels pares cap a aquests valors, i convertint-los en ciutadans lliures iguals en drets i deures que la resta de ciutadans i ciutadanes.

Aquest acolliment civil no té caràcter confessional, i deriva de les competències que Formentera té com a municipi, en exercici de la seua autonomia i lliure capacitat d’organització.

Es tracta d'una modalitat d'integració simbòlica del nou nat a la societat civil per a qui, lliurement, desitgi acollir-s’hi d’acord amb les pautes del règim jurídic que estableixen que aquesta inscripció únicament serà una constatació administrativa dels acolliments civils que es realitzin al municipi de Formentera.

L'acte inclou una lectura de la legislació que conforma el marc del desenvolupament en plenitud de la infància i joventut al món, a l’estat espanyol i a la nostra Comunitat Autònoma i que registra el compromís de l'administració, els pares i els testimonis a vetllar pel compliment dels quatre principis bàsics de la Convenció sobre els Drets de la Infància de l'ONU:
1. el principi de no discriminació;
2. el de defensa del millor interès de l'infant;
3. el del dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament; i
4. el de respecte per les opinions del nen.

Així mateix, es llegeixen els articles 39.3 i 39.4 de la Constitució Espanyola, i l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Els pares dels nadons i els testimoni es comprometen a tenir cura i educar a l’infant en els principis democràtics i en els seus drets i deures de ciutadania. Així mateix, el Consell Insular declara que acull a l’infant dins d’una comunitat particular, Formentera, de la qual és part d’una comunitat universal regida per un ideal comú: la Carta Internacional dels Drets Humans.

Amb aquest acte queda formalitzada la inscripció de l’acolliment civil en el llibre de Registre Municipal.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera