• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme El Consell de Formentera demana més inversions per a la tecnificació de diverses disciplines esportives

El Consell de Formentera demana més inversions per a la tecnificació de diverses disciplines esportives

jaimemartinez 18032014El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, la consellera de Turisme i Mobilitat, Alejandra Ferrer i el conseller de Festes i Participació Ciutadana, Sergio Jiménez, han rebut aquest matí al conseller de Turisme i Esports del Govern Balear, Jaime Martínez, acompanyat pels directors generals de Turisme i de Ports i Aeroports, Montserrat Jaén i Antonio Deudero, respectivament.

Es tracta de la seva primera visita oficial com a conseller de Turisme i Esports, i han tractat diversos temes de gran imporància per Formentera com són el traspàs de les competències en promoció turística, la modificació de la Llei de Transport Marítim, la problemàtica que suposa la organització de party boats al litoral de l'illa, així com la necessitat de millorar les inversions per a la tecnificació d'esports com vela, tennis, judo o atletisme, entre d'altres.

El primer assumpte ha estat sobre la transferència de competències en promoció turística. En aquest respecte, i com sempre ha manifestat el Consell Insular de Formentera, hi ha absoluta predisposició a arribar a un acord en aquesta matèria sempre que venguin ben dotades econòmicament. De no complir-se aquesta condició, el Consell Insular de Formentera no acceptarà el traspàs.

Recordem que el passat 31 de gener es va constituir la Ponència Tècnica per al traspàs de funcions i serveis en matèria de promoció turística als consells insulars i hi va haver una primera presa de contacte entre illes. Així mateix, el passat 10 de febrer, totes les illes varen presentar les seves propostes sobre el que consideren com a promoció turística i el finançament amb què ha de comptar.

Una de les propostes mantingudes per Formentera en quant al finançament és establir una base fixe i una base variable tenint en compte factors com el Producte Interior Brut, el nombre de places turístiques, etc. Totes aquestes qüestions, un cop consensuades, seran redactades per la ponència i aprovades finalment per la Comissió Mixta de Transferències, fent efectiu el traspàs de competències a cada illa amb la dotació econòmica establerta per dur a terme la seva promoció turística.

El segon tema i no menys important ha estat l'aprovació del Decret que desenvolupa la Llei de Transport Marítim de les Illes Balears, que permetrà regular freqüències mínimes i tarifes màximes, tant per passatgers com per mercaderies. El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha mostrat el seu descontent per la falta d'interés mostrada per part del Govern Balear en els darrers anys sobre aquest assumpte, ja que no hi ha cap constància per escrit sobre els avanços en matèria de transport marítim.

En el cas de Formentera, al trobar-nos en una situació de més aviat triple insularitat, tot el referent a transport marítim es converteix en un tema d'importància vital per als seus habitants i aquesta situació de reducció massiva de connectivitat, a part de suposar un greu perjudici als residents suposa també un gravíssim perjudici econòmic a les nostres empreses que dia a dia es veuen més afectades per la impossibilitat de ser competitives al mateix nivell que la resta de les Illes Balears.

El president del Consell Insular ha manifestat que “seria una molt bona notícia poder comptar amb un esborrany per a la futura aprovació del Decret, abans d'acabar aquesta legislatura”. En aquest respescte, el conseller de Turisme balear, Jaime Martínez ha manifestat el seu compromís de tenir un esborrany enllestit de cara a finals de legislatura.

Així mateix, han tractat altres temes com son la problemàtica que suposa l'arribada de party boats en aigües del Parc Natural de ses Salines, i no només per la contaminació acústica que provoquen, sinó també per la mala imatge turística que donen. A aquest tema, cal afegir-hi la dificultat de coordinació entre les administracions, ja que hi ha competències solapades i, en ocasions, és difícil determinar quina és l'administració que ha d'actuar.

Els responsables de la conselleria de Turisme han informat que es reuniran amb el sector per tal que es comprometin a seguir una sèrie de bones pràctiques i solucionar aquesta problemàtica.

Finalment, el president de Formentera ha reivindicat la necessitat de dedicar més esforços a la tecnificació de l'esport a Formentera. Recordem que l'escola de Vela de Formentera, 3 anys enrere rebia una aportació anual de 60 mil euros, que a dia d'avui s'ha reduït a 24 mil euros anuals, que fan difícil els desplaçaments d'esportistes d'alt nivell a competicions esportives, tant nacionals com internacionals. La vela és un esport molt consolidat a Formentera i compta amb joves promeses que han estat classificades en competicions internacionals, aconseguint primeres posicions. Es tracta d'un tema que també ha estat reivindicat en varietat d'ocasions pel director de l'escola de Vela, Asier Fernández.

En aquest respecte, Ferrer ha demanat que es destinin més subvencions per a la tecnificació d'aquest esport, entre d'altres esports com puguin ser judo, tennis o atletisme, per tal que els esportistes de Formentera puguin tenir unes condicions igualitàries que la resta d'esportistes de les Illes Balears.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat