• Català
  • Castellano
  • English
Borsa de voluntariat

Borsa de voluntariat

Segons la Llei de voluntariat aprovada a les Illes Balears (18 de maig de 1988) el voluntariat és el conjunt d'activitats dirigides a la satisfacció de l' interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altre tipus, retribuïda o derivada d'una obligació jurídica i que a més compleixi els
requisits següents:

• Que tingui un caràcter altruista i solidari
• Que la seva realització sigui voluntària i lliure, sense haver-hi causa d'obligació personal o deure
• Que es realitzi sense contraprestació econòmica.
• Que es desenvolupi dins el marc d'una organització pública o privada d'acord amb programes o projectes concrets a favor de la societat i de la persona
• Que l'activitat de voluntariat sigui complementaria a les desenvolupades per les administracions publiques competents i en cap cas no substitueixi el treball remunerat.

Qualsevol persona major de 14 anys (fins els 18 amb permís dels pares) que ofereixi lliurement el seu temps, els seus coneixements i la seva experiència per a desenvolupar gratuïtament una acció solidària.

Per ser voluntari una persona ha de tenir en compte aquests requisits:
Voler participar
Les motivacions per les quals les persones volen iniciar una tasca de voluntariat són múltiples: interessos personals, afectius, professionals, etc.
Totes les persones poden ser voluntàries en funció dels seus interessos personals i les seves capacitats.
Saber participar
El voluntariat no es desenvolupa tot sol, es fa des d'una organització i per tant es necessari conèixer be la tasca a desenvolupar i també disposar de les habilitats necessàries per poder desenvolupar-la al costat d'altra gent.
Poder participar
Per poder realitzar una acció voluntària, la persona ha de disposar de temps. Una hora quinzenal dedicada a una acció voluntària pot contribuir en gran manera a la millorar la qualitat de vida dels demés.

Si estàs interessat/ada en forma part de la borsa de voluntariat has de fer la sol·licitud d’inscripció i presentar-la al Registre General d’Entrada del Consell (OAC).

Animat!

Informació relativa:
BOIB
Tríptic informatiu
Sol·licitud d'inscripció

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1