• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme L'últim ple de l'any bateja al nou vial de Sant Francesc, que es dirà “Carrer de Sa Tanca Vella”

L'últim ple de l'any bateja al nou vial de Sant Francesc, que es dirà “Carrer de Sa Tanca Vella”

ord 191214Aquest matí s'ha desenvolupat al plenari del Consell de Formentera la darrera sessió ordinària de l'any 2014. La primera de les propostes debatudes ha estat la proposta de l'equip de govern de nomenament de representants a la comissió mixta de transferències govern-consell per al traspàs de funcions i serveis.

Alejandra Ferrer, consellera de Turisme, ha justificat el canvi, que consisteix en excloure els representants del GUIF i del PP de la representació del Consell de Formentera “atenent a les darreres votacions d'aquestes formacions, sobretot el PP que es va abstenir en la darrera votació al ple per donar suport al Patronat de Turisme”.

Ferrer ha dit que “com que els 4 representants del Govern són del PP, una abstenció o vot a favor de la proposta del Govern dins els 4 representants de Formentera implicaria perdre la votació en favor del Govern”. Alejandra Ferrer s'ha compromès a que “els 4 representants del Consell de Formentera defensaran el criteri que surti del Patronat de Turisme”. Aquesta proposta ha sortit endavant amb els vuit vots de la coalició de govern de Gent per Formentera i Partit Socialista i els tres vots en contra del Partit Popular (2) i del GUIF (1). Cristina Costa, representant del GUIF, ha excusat la seva abscència per la mort d'un familiar.

En la segona proposta, relativa a la millora de la connexió marítima i aèria per als residents de Formentera, hi ha hagut unanimitat de les forces polítiques. Aquesta unanimitat també s'ha donat en la denominació del nou vial de Sant Francesc, que es passa a denominar “Carrer de sa Tanca Vella”.

El Grup Independent de Formentera ha recolzat al Govern en la proposta per signar un conveni entre la conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, l'Agència Balear de Turisme de les Illes Balears i el Consell de Formentera per a la redacció del Pla d'Intervenció en àmbits turístics (PIAT) de Formentera. El Partit Popular ha votat en contra perquè “fa dos anys que la conselleria li ofereix la signatura d'aquest conveni, ha perdut el temps”, ha dit José Manuel Alcaraz, portaveu del grup. Alejandra Ferrer ha contestat que “durant dos anys hem dit que no perquè Mallorca exigia coordinar i gestionar el projecte, i creiem que el model turístic s'ha de decidir a Formentera”.

La unanimitat en la votació ha tornat en l'última proposta, referida a la millora de l'emissari d'aigües procedents de la dessaladora, situat a Ca Marí. “El recent anunci de la renovació de la planta no anava acompanyat de millores en l'emissari, com sempre s'havia plantejat en totes les reunions amb l'Agència Balear de l'Aigua i Abaqua, per això plantegem aquesta proposta”, ha explicat Silvia Tur, consellera de Medi Ambient.

Pel que fa a les preguntes plantejades pel Partit Popular, sobre el canvi normatiu en la Llei de Costes que permetria l'ampliació de les zones d'ombra dels quioscs de platja, Silvia Tur ha contestat que “aquest canvi afecta a la zona d'ombra, no a la pròpia del quiosc, que no varia, i és una possibilitat que ara dóna la Llei que veuríem amb bons ulls. Estem a l'espera d'un informe jurídic que expliqui quines repercussions tindria per als adjudicataris de les concessions”.

Silvia Tur també ha explicat les mesures que el Consell de Formentera ha pres per a obtenir informació i compensacions per als talls d'aigua, recordant que tots els afectats poden realitzar reclamacions a l'oficina que Aqualia té a Sant Francesc.

A la pregunta sobre el pressupost de les festes de Nadal, Sergio Jiménez ha contestat que “les actuals festes tenen un pressupost de 40.000€, recuperant la quatia de les festes de 2008. Entre 2008 i 2013, el pressupost havia baixat als 25.000€ anuals per la complicada situació econòmica del Consell de Formentera, que quan hem tingut dificultats hem retallat en festes i no en educació o serveis socials”.

Per últim, Sònia Cardona ha informat a pregunta del Partit Popular que la propera reunió de la Junta Rectora de Ràdio Illa serà la segona setmana de gener. José Manuel Alcaraz s'ha queixat que aquesta Ràdio “parla malament del Partit Popular”.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat