• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni La reforma de la torre des Pi des Català permetrà que el públic accedeixi al seu interior

La reforma de la torre des Pi des Català permetrà que el públic accedeixi al seu interior

Torre Pi Catala5Aquesta setmana s'han iniciat les obres de restauració de la torre des Pi des Català, situada a la vénda del mateix nom, a peu de la platja de Migjorn. Aquesta intervenció està pressupostat amb 170.603€, parts dels quals provenen del finançament del programa comarcal de les Illes Pitiüses Leader. La finalització de l'obra està prevista per al mes de juny.

El projecte de reforma ha estat redactat per l'arquitecte Marià Castelló. El seguiment arqueològic de l'obra el realitza l'arqueòloga Maria José Escandell. L'empresa que es fa càrrec de les obres és Refoart SL, especialitzada en patrimoni històric.

Els dos punts més destacats de la intervenció són, per una banda, les obres de consolidació de la torre fent ús dels sistemes constructius originals, datats de la segona meitat del s.XVIII. Per altra banda, l'arquitecte Marià Castelló ha convertit un problema en virtut que permetrà que aquesta torre sigui la primera de l'illa que es podrà visitar per dins.

Es tracta d'una obertura realitzada a la planta baixa de l'edificació. Aquesta obertura, que és una agressió molt greu al monument, després de la reforma es convertirà en virtut ja que servirà de porta d'entrada a l'interior per al públic. Aquesta solució, no es va poder practicar a la recentment també restaurada torre de la Gavina perquè l'obertura a l'exterior quedava elevada quatre metres per sobre del sòl.

La torre des Pi des Català és un element declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) en la categoria de monument, inclòs en el catàleg del patrimoni cultural de Formentera amb grau de protecció A. L'Estat la va cedir de forma gratuïta al Consell de Formentera el mes de maig de 2012, en compliment de les disposicions previstes en la Llei del patrimoni de les administracions públiques.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera