• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni Restaurat el jaciment arqueològic des Cap de Barbaria II

Restaurat el jaciment arqueològic des Cap de Barbaria II

jaciment escap1Entre el 9 i el 20 de març s’ha dut a terme la consolidació i restauració de les estructures dels àmbits 6 i 7 del jaciment Cap de Barbaria II. Es tracta de la zona nord-oest del jaciment, que es va excavar parcialment durant la dècada de 1980 i on enguany també s’estan realitzant nous sondejos, en el marc de la quarta campanya  del projecte “Les comunitats prehistòriques de Formentera. Arqueologia, patrimoni i societat”, codirigit per Pau Sureda (Universitat Pompeu Fabra), Edagard Camarós (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), María Ana Cueto i Luís Teira (ambdós de l’Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria - Universidad de Cantabria).

Aquesta actuació de restauració i consolidació, realitzada per un equip format per Margalida Munar, Bernat Burganya i Antoni Puig, ha estat sufragada per l’àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, tenint en compte que la neteja, el manteniment i la conservació dels jaciments arqueològics ja es troba contemplada dins el Pla insular de gestió del patrimoni cultural.

No obstant això, s’ha desenvolupat sota la direcció de l’equip científic responsable del mencionat projecte de recerca arqueològica, com una actuació més de les previstes per a la quarta campanya, informada favorablement per la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell i autoritzada per acord de la Comissió de Govern de la mateixa institució.

Concretament, les feines han consistit sanejar i consolidar els fonaments de l’estructura dels àmbits 6 i 7 del jaciment Cap de Barbaria II, reubicar les pedres que han perdut la seua posició original, reblir els paraments amb pedres de rebuig de l’excavació, consolidació de les estructures internes amb l’ajuda de morter de calç i anivellament del sòl a l’interior de l’estructura. El pressupost total de l’actuació és de 4.447 euros.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera