• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Turisme Campanya informativa sobre l’ordenança de publicitat dinàmica

Campanya informativa sobre l’ordenança de publicitat dinàmica

La conselleria de Turisme del Consell de Formentera ha iniciat una campanya informativa als locals d’oci d’Es Pujols sobre l’ordenança municipal de publicitat dinàmica de Formentera. Així la consellera del ram, Alejandra Ferrer ha volgut donar resposta a “les queixes i denúncies rebudes per aquesta corporació en relació a la creixent problemàtica causada per la realització de venda anticipada d'entrades i publicitat dinàmica, tant en zona urbana sense l'autorització pertinent, com en zona marítim terrestre”.

Reunions amb el sector

A més, Ferrer ha mantingut en els darrers dies diverses reunions amb el sector implicat per explicar de primera mà aquesta ordenança. La consellera ha mostrat la seva satisfacció per la resposta obtinguda, “de moment m’han transmès la seva predisposició per acabar amb aquesta problemàtica que va en contra de la imatge turística de Formentera”. El que es vol des de la conselleria de Turisme és que “els visitants siguin lliures de triar l’establiment a què volen anar”, segons ha afegit, i és que ha assegurat que “aquest tipus de publicitat és una pràctica molt perjudicial perquè el que cerquen els nostres turistes és tranquil·litat”.

Nota informativa

La conselleria ha repartit en tots els locals d’oci una nota informativa que recorda que l’ordenança de publicitat dinàmica prohibeix: l’exercici d’aquest tipus de publicitat sense el permís pertinent, l'ús de mitjans audiovisuals o vehicles dotats d'elements publicitaris, fixar elements de qualsevol tipus, configuració o estructura, en les vies i espais lliures públics com a complement de l'activitat de propaganda manual, obstaculitzar la circulació dels vianants o abordar-los, la venda i revenda de tiquets, entrades i similars o cridar l'activitat promocionada. Així mateix la nota informativa recorda que queda prohibit el llançament de material de propaganda o la difusió de missatges publicitaris o promocionals mitjançant mitjans audiovisuals, fora dels supòsits contemplats per la llei, entre d’altres.

Reforç de les inspeccions

Alejandra Ferrer ha informat que es farà un reforç en el pla d’inspecció per sancionar als que incompleixen l’ordenança, “la Policia Local intensificarà a partir d’avui la presència a Es Pujols”. Entre 2013 i 2014 es varen interposar 150 denúncies relacionades amb la publicitat dinàmica. Les infraccions regulades en aquesta ordenança se sancionaran en la següent forma, infraccions lleus: multa de fins a 150,25 euros, infraccions greus: multa de 150,26 a 6.010,12 euros, i infraccions molt greus: multa de 6.010,12 a 30.050,60 euros.

Així mateix, es podran prendre les mesures complementàries següents: la suspensió cautelar i temporal de la discoteca, sala de ball, de festes, activitat titular causant de la infracció, o a la qual pertanyi com a assalariat l'agent infractor.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat