• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicaicó de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera

Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicaicó de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera

Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicaicó de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera

Find us at:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear