• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Medi Ambient El ple aprova portar la delimitació costanera de Formentera al Consell d’Entitats

El ple aprova portar la delimitació costanera de Formentera al Consell d’Entitats

votacio proposicio delimitacio justa premsa copiaAvui s'ha celebrat la sessió ordinària del ple del Consell de Formentera d'aquest mes de setembre. En primer lloc s'ha donat compte de l'acord de Comissió de Govern del passat divendres 18 de setembre d'un informe relatiu a l'aprovació de la delimitació provisional del domini públic marítim terrestre tramitat per la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i del Mar del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La consellera de Territori ha exposat que en aquest informe «es sol·licita que es realitzen les modificacions pertinents perquè es compleixen les dues premisses acordades al 2006, entre totes les forces polítiques i societat de Formentera: que els afectats recuperin les seves propietats sense davallar la protecció del territori». Ja que segons la consellera, «la segona premissa de protecció del territori no es compleix en el projecte de la nova delimitació de Formentera». Alejandra Ferrer ha mostrat la seva preocupació perquè aquest projecte «no inclou la protecció dunar actual, a més, molts aparcaments públics o passarel·les passen a mans privades i es perden altres equipaments públics amb aquesta baixada de protecció».
 
Sobre aquest mateix tema, a la sessió plenària s'ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics excepte el popular, una proposició presentada per l'equip de Govern per instar a la direcció general de sostenibilitat de la Costa i del Mar i al Ministeri de Medi Ambient que modifiquin, en el sentit de l'informe del Consell de Formentera, la proposta de partió de l'illa per ajustar-la als criteris inclosos dins la proposta «un partió justa per Formentera» que es va consensuar al 2006.

Així mateix el ple ha acordat instar al Consell de Formentera a convocar al Consell d'Entitats abans de l'obertura del proper període d'al·legacions per assabentar-los dels informes realitzats i de la posició del Consell de Formentera envers aquest tema, i així recollir les seves propostes en vista a futures actuacions. Un acord que es transmetrà als organismes competents perquè «torni a ser la ciutadania de Formentera la que decideixi quina delimitació es vol per l'illa», segons ha declarat Alejandra Ferrer, que pensa que sí es pot conjugar la protecció del territori amb el retorn de la propietat als afectats.  La consellera ha destacat que l'acord del 2006 va tenir un consens molt important, al que va donar suport tota la societat de Formentera i ara ha lamentat que «el Partit Popular hagi trencat el consens de manera unilateral, incomplint l'acord que va signar juntament amb tota la societat civil i política de l'illa».
 
Compareixença consellera de Medi Ambient
La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha comparegut davant el ple després de la petició del Partit Popular. Aguilera ha parlat sobre el servei de neteja i tota la feina que ha dut endavant el seu departament durant aquests primers mesos de funcionament. Entre els grans projectes que durà endavant des de la seva conselleria ha destacat la regulació de fondejos de tota l'illa i la reordenació de l'Estany des Peix. Des de l’oposició el partit socialista ha valorat positivament la feina feta per aquest departament, mentre els populars han criticat que les condicions de neteja son desfavorables i hi ha falta de serveis en aquest sentit.

Declaració institucional
El ple del Consell també ha aprovat per unanimitat una declaració institucional presentada pel grup Socialistes de Formentera i Gent per Formentera sobre l’acollida de refugiats.  Així el ple encoratja al govern espanyol a demostrar el seu compromís davant l’emergència humanitària que pateixen els refugiats, i es demana que s’acceptin els sol·licitants proposats per la Comissió Europea així com un augment del pressupost destinat a l’asil. Per últim també es demana que es faci una campanya de sensibilització a la població espanyola, segons ha destacat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada.

Part resolutiva
Pel que fa a la part resolutiva, el ple del Consell ha donat el vistiplau a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l'Escola de Música i Dansa, així com a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del servei free wifi, «per crear punts d'accés gratuït a internet a indrets públics», segons ha explicat el conseller d'Infraestructures i Mobilitat, Rafael Gonzalez.  Aquests punts han comptat amb el suport de tots els grups polítics, excepte el popular que s'ha abstingut.  El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de ratificació dels membres designats per formar part del Consell d'Entitats, i amb el suport de l'equip de Govern i l'abstenció de la resta de grups polítics també s'ha tret endavant la proposta de ratificació de decrets de nomenaments de representants del Consell a òrgans d'altres administracions.

Proposicions
La proposició presentada pel grup socialista, relativa a la gravació de les sessions plenàries del Consell en format vídeo ha estat aprovada per unanimitat. També han rebut el suport de tots els partits amb representació plenària les dues proposicions socialistes relatives a la redacció i posada en marxa d'un Pla Integral d'Igualtat en el Consell i a la creació, promoció i reforç dels mecanismes necessaris contra la violència de gènere, sobre les que la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, ha explicat que són temes que preveuen desenvolupar durant aquesta legislatura i en algun cas ja s'ha començat a fer feina.

D'altra banda, la proposta del PSOE de Formentera relativa a la creació d'una comissió sectorial que treballi en polítiques, plans i mesures per allargar la temporada turística ha estat rebutjada amb 12 vots en contra i 3, del partit socialista, a favor. La consellera de Turisme, Alejandra Ferrer ha destacat la feina que en aquest sentit du endavant des de fa anys el Patronat Municipal de Turisme.

També s'ha rebutjat, amb els vots en contra de l'equip de Govern, la proposició popular del grup PP Formentera relativa a l'habilitació d'espais diferenciats per cada grup polític. En aquest sentit, el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell ha explicat que hi ha mancança d'espai a la institució insular i que hi ha molts altres departaments que comparteixen despatxos, i els ha instat a que «s'organitzen i racionalitzen els espais». La proposició popular relativa a investigar les causes de la pana elèctrica i de les emissions de fums a la subestació des Ca Marí també ha estat rebutjada amb els vots en contra de l'equip de Govern i el Partit Socialista.

El ple del Consell ha donat suport de manera unànime a la proposició del grup Compromís amb Formentera relativa al podat de l'arbrat de l'entrada del Col·legi Públic de la Mola, que segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ja estava prevista dur-la endavant en els pròxims dies. El ple ha rebutjat la proposició dels populars, amb els vots en contra de l'equip de Govern, relativa a establir un pla de millora i conservació de la platja anomenada "Ses Platgetes" as Caló, des de l'equip de Govern han coincidit en l'anàlisi de que fa falta fer unes mesures per millorar la situació d'aquesta platja, però no amb la manera que ho han presentat el PP.

L'equip de Govern ha presentat una proposta transaccional a la proposició popular, relatives a la rehabilitació del Camí des torrent de s'alga, que ha estat aprovada per unanimitat. Així s'ha acordat instar al Consell de Formentera a arranjar aquest camí. Unes feines que segons ha declarat el conseller, d'Infraestructures «s'iniciaran després de la temporada», i es realitzaran «perquè l'arranjament sigui durader, però no es farà servir l'asfaltat».  

L'equip de Govern ha presentat una proposta transaccional a la proposició del partit popular, relativa a millorar les paredes d'autobusos, instaurar sistemes informàtics d'informació, compliment d'horaris, habilitació de parades noves, entre d'altres. La proposta transaccional afegeix en primer termini crear un sistema informàtic per pagar els bitlles i reduir el temps d'espera dels usuaris per pujar a l'autobús, i per tant de la durada dels viatges, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.

Per últim a la sessió plenària s'ha donat el vistiplau a la proposició del partit popular per dotar d'un parc infantil al nucli de Sant Ferran. Rafael González ha explicat que el Consell de Formentera està treballant per cercar un espai per tornar a instal·lar el parc, que des que es va treure del solar on ara es construeixen els habitatges de protecció oficial està instal·lat dins el Col·legi Públic de Sant Ferran. Mentrestant durant aquest hivern, com ja s'ha fet a l'estiu el parc estarà obert de dilluns a divendres de 16.30 a 20.00 hores, i els dissabtes i diumenges de 10.00 a 20.00 hores, perquè els nens en puguin fer ús, segons ha explicat el conseller.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat