• Català
  • Castellano
  • English
Non-tax regulations

Non-tax regulations

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Articles de l'OPBG sobre mercats ambulants
Ordenança de policia i bon govern
Ordenança enllumenat exterior
Ordenança de prohibició d'acampada
Ordenança reguladora mercat artístic de Sant Ferran
Ordenança del mercat artesà de la Mola
Ordenança d’aigua potable i clavegueram
Ordenança de tinença d’animals
Ordenança de Circulació
Ordenança d'ús i aprofitament de platges i punts de bany
Ordenança de servei de retirada de vehícles
Ordenança d'obres menors i menors simples 
Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica
Ordenança Ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions
Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal•lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
Ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via publica pel aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe a l´illa de Formentera
Ordenança municipal del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de la via pública al terme municipal de Formentera
Ordenança reguladora del servei d’utilització de bústies instal·lades en dependències d’ús públic per a habitatges fora del nucli urbà
Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions
Ordenança reguladora del servei d'estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques del nucli de la Savina